Erasmus Koordinatörlüğü
İletişim
Tel: 0090 412 241 10 21 / Dahili: 7858
Fax: 0090 412 248 82 98


Dış İlişkiler Ofisi Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Faruk GÖKÇE
fgokce@dicle.edu.tr

Erasmus Kurum Koordinatörü
Uzm. Serkan EKMEN
serkanekm@gmail.com
erasmus@dicle.edu.tr

Bilgisayar İşletmeni
Yunus Emre KURTTEKİN
erasmus@dicle.edu.tr
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.