AKADEMİK PERSONELE LOJMAN DAĞITIMI English

        

AKADEMİK PERSONELE LOJMAN DAĞITIMI

           2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve 23.09.1984 tarih ve 18524 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 84/8345 sayılı Kamu Konutları Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunun 02.04.2020 tarih ve 2020/7-1 sayılı kararıyla yürürlüğe giren Dicle Üniversitesi Konut Dağıtım ve Yönetim Yönergesi hükümleri çerçevesinde Üniversitemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede belirtilen kamu konutları, Akademik Personele Görev ve Sıra Tahsisli olarak dağıtılacaktır. Konutların tahsisi için lojman başvuru sisteminde dönem başvuru sıralamaları listesinde ismi bulunan personelin Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini (http://services.dicle.edu.tr/lbs/) kullanarak, 14.10.2020 Çarşamba saat 11.00’de başlayıp 19.10.2020 Pazartesi 23.59’a kadar internet şifreleriyle sisteme giriş yapıp ekli listede belirtilen konutlardan tercihte bulunmaları gerekmektedir. 14.10.2020                                                                                                                  

                                                                                                                                                  REKTÖRLÜK

Ek: Dağıtımı Yapılacak Boş Lojman Listesi

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

1-Üniversitemiz web sitesi üzerinden Lojman Başvuru Sistemini kullanarak, 02.12.2019 Pazartesi günü saat 15.00’te başlayıp 31.01.2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar internet şifreleriyle sisteme giriş yapıp lojman tahsis talebine ilişkin oluşturulacak sıralama listesine girebilmek için başvuruda bulunan akademik personelin, başvuru formunun tetkiki sonucu, eksik bilgi ve belge ile başvurduğu tespit edilen başvuru formları iade edilmiş olup, yukarıda bildirilen lojman dağıtımında personelin tercih yapabilmesi için gerekli bilgi ve belgeleri ekleyerek başvuru formunu tekrar sistem üzerinden göndermesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- 20.10.2020 tarihine kadar konut tahsisi yapılmamış ve konutta oturma süresi 20.10.2020 tarihi itibariyle 5 yılını doldurmuş olan akademik personele lojman tahsisi yapılacaktır.

3-Halen lojmanda oturup, yeni lojman tahsisi yapılan personel, en geç 15 gün içerisinde oturduğu lojmanı boşaltmak zorundadır. Aksi takdirde, yeni lojman tahsisi iptal edilecektir.

4- Yukarıda belirtilen tarihler arasında Lojman Başvuru Sistemini kullanarak tercihte bulunmayan personel, lojman seçme hakkını kaybedecektir.

5- Lojmana yerleşmeye hak kazanan personelin 22.10.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar lojman tahsis belgesi ve lojman giriş tutanağını alması gerekmektedir, aksi takdirde lojman tahsisi iptal edilecektir.

6-Lojman Başvuru Sisteminde lojman seçimi yapıp lojmana yerleşmeye hak kazanan personel, tercih ettiği konutta oturmaktan vazgeçerse, onay tarihinden itibaren bir yıl süreyle lojman tahsisi yapılmayacaktır.

7-Eşi ile birlikte kamu konutlarında oturan personele Kamu Konutları Yönetmeliğinin 12. maddesinde belirtilen ”Bu Yönetmelik hükümlerine göre kendisine konut tahsis edilen biriyle evli bulunanlar bu konutta oturdukları sürece kamu konutlarından yararlanamazlar” hükmüne göre lojman tahsisi  yapılmayacaktır.

8-Başvuru sahiplerinin tercihte bulunmadan önce, Ekte belirtilen boş lojmanları görmeleri, seçim yapmalarını kolaylaştıracaktır. Lojmanları görmek isteyen personelin lojmandan sorumlu Şerif AKÇAKAYA ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. (Tlf -Dahili:2329 Gsm: 0535 390 93 07) Lojman Başvuru Sistemiyle ilgili sorularınız için dahili 5139 Özgür ÖZCEYLAN ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Şifresi olmayan ya da giriş yapmakta sorun yaşayan personelimiz dahili 2018  Mehdi KARAHAN ile görüşebilirler.