Communication

Address : Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu /DİYARBAKIR

School Tel  : (0412) 2411000      Executive asistant Secretary   : 7900
School Fax : (0412) 2488638

 

Üniversity operator : (0412) 248 80 01 / 16 intercom