Eastern Languages Academic Staff


Prof.Dr. Mesut ERGİN 8199
Dr. Öğr. Üyesi Osman ASLANOĞLU 8203
Dr. Öğr. Üyesi Faruk KAZAN

Öğr. Gör. Ersin SELÇUK 8233
Öğr. Gör. M.Şerif AZARKAN 8233
Arş. Gör. Süreyya KAVAL 8282
Arş. Gör. Ahmet KARA 8202
Arş Gör. Seyhan KARDEŞ 8201
Arş Gör. M. Uğur DADAK 8201
Arş Gör. Sinan CEREYAN 8201
Arş Gör. Sümeyra Demirel UZUT 8281
Arş Gör. Betül ÇOBAN