Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Tarihçe
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 1993-1994 öğretim yılında eğitime başlamıştır. 2 Profesör, 1 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma görevlisi ve 1 okutman olmak üzere toplam 21 akademik personeli ile öğretim faaliyetini sürdürmektedir. 1996-1997 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını veren bölümümüzde her yıl, aktif durumdaki, Temel Elektrik Elektronik Laboratuvarı, Haberleşme Laboratuvarı, Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Anten ve Mikrodalga Laboratuvarı, Mikroişlemci Laboratuvarı, Proses Laboratuvarı ve Kontrol Laboratuvarı ile geniş uygulama olanakları ile eğitilen mühendisler ülke ve dünyaya kazandırılmaktadır.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.