Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof.Dr. Selahattin GÖNEN

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZ GEÇMİŞ

Adı Soyadı:     Selahattin GÖNEN

Doğum Yeri:  Digor/KARS

Unvanı:           Prof. Dr.         

Öğrenim Durumu: Üniversite

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

SAĞLIK FİZİĞİ

DİCLE

1986

Y. Lisans

FİZİK

DİCLE

1992

Doktora/S.Yeterlik

FİZİK

DİCLE

1995

 

Görevler:

 

Görev Unvanı

Görev ve Yeri

Yıl

Öğretmen

Diyarbakır Lisesi, Diyarbakır

1987-1989

Ar.Gör.

 Z.G. Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

1989-1996

Yrd.Doç. Dr.  

 Z.G. Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

1996-1998

Yedek Subay

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

1998-1999

Yrd.Doç. Dr.  

 Z.G. Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

1999- 2008

Doç. Dr.

Z.G. Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

2008-2013

Prof. Dr.

Z.G. Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

2013-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Başaran, B. “ Bilgisayar Destekli Öğretimin Fizik Eğitiminde Öğrenci Başarısı ve Tutumuna Etkisi”, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2005).

Andaç, K. “Gözden Geçirme Stratejisi İle Desteklenmiş Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının 5E Modelinin Öğrencilerin Basınç Konusundaki Erişilerine, Bilgilerinin Kalıcılığına ve Tutumlarına Etkisi”, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,  (2007), (2. Danışman).

Kocakaya, F. “Bilgisayar Destekli Kavram Çarkı Diyagramlarının 9. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konularındaki Başarılarına Etkisi”, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Haziran 2011).

Tekeş, H. “V-Diagramlarının 10. Sınıf Öğrencilerinin “Mekanik Dalgalar” Konusundaki Başarılarına Etkisi”. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Aralık 2011).

 

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Kocakaya, S. “Lise Öğrencilerinin Fizik Derslerindeki Başarısını Etkileyen Etmenleri PATH Analizi Yöntemi İle Belirleme ve Aralarındaki İlişkileri Sayısal Olarak Gösterme”, Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , (2008).

Başaran, B. “Web Tabanlı Sistemlerde Scorm Uyumlu Whiteboard Movie Tekniğinin Öğrencilerin Fizik Derslerindeki Başarı ve tutumlarına Etkisinin Araştırılması”,  Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , (2010).

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

1)      “ South-eastern Anatolia Project (GAP) Regional Environment Study ( Environmental Study For Diyarbakir And Its Surrondings) Project:Noise Pollution” ( 2003) isimli projede araştırmacı.

2)      “Öğrenci Başarısını Etkileyen Etmenleri Path Analizi Yöntemi İle Belirleme ve Aralarındaki İlişkileri Sayısal Olarak Gösterme” (2007) DÜBAP-06-EF-86 isimli projede proje yöneticisi.

3)      “Web Tabanlı Sistemlerde Scorm Uyumlu Whiteboard Movie Tekniğinin Öğrencilerin Fizik Derslerindeki Problem çözme Yeterliliklerine Etkisinin İncelenmesi” (2008) DÜBAP-2008-31-46 nolu projede proje yöneticisi.

İdari Görevler :

 

Bölüm Başkan Yardımcılığı:   D. Ü.  Z. G. Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü     2000-2004

Anabilim Dalı Başkanlığı: D. Ü. Z. G. Eğitim Fak. Fen Bilgisi Öğretmenliği       2000-2004

Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği: Dicle Üniversitesi                     2001-2004

Anabilim Dalı Başkanlığı: Fizik Öğretmenliği                                                   2008-

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği: Dicle Üniversitesi           2008-   

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği: Dicle Üniversitesi             2008-

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türk Fizik Derneği 2006

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Akışkanlar Mekaniği I                 

2

23

Kuantum Fiziği I

4

0

38

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

30

Okul Deneyimi

1

5

6

Ortaöğretim Fizik Uygulamaları

2

2

38

Fizik Öğretimi İçin Özel Yöntemler I

3

0

3

İstatistik Fizik                                             

4

22

Fizik Eğitiminde Öğrenme Teorilerinin Kullanımı

3

0

3

İlkbahar

Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Gelişmeler I

3

8

Akışkanlar Mekaniği II         

2

0

24

Kuantum Fiziği II

4

0

39

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

46

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

2

2

18

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

6

Fizik Eğitiminde Özel Konular

2

0

13

Fizik Eğit. Araş. Yönt. Ve İst. Tek.

3

0

2

2013-2014

Güz

İstatistik Fizik                                           

4

24

Akışkanlar Mekaniği                      

2

0

22

Kuantum Fiziği II

4

0

50

Fizik Eğitiminde Program Geliştirme I

3

0

1

Özel Öğretim Yöntemleri II

2

2

34

Okul Deneyimi

1

5

13

Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Gelişmeler II

3

7

İlkbahar

Fen Bilimleri Eğitiminde Yeni Gelişmeler I

3

0

8

Akışkanlar Mekaniği II         

2

0

23

Kuantum Fiziği II

4

0

42

Özel Öğretim Yöntemleri I

2

2

39

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

2

2

18

Fizik Eğitiminde Özel Konular

2

0

18

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

 8

 

ESERLER

Yüksek lisans tezinin adı: Spinli Parçacıkların (Elektronların) Uyarılmış Durumları,

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nuri ÜNAL

Doktora tezinin adı: Spin-1 Kemmer Denkleminin Bağlı Durumları

Tez Danışmanı: , Yrd. Doç. Dr. İrfan AÇIKGÖZ

   A.   ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Murat YALMAN, Selahattin GÖNEN & Bülent BAŞARAN (2013). Lise Son Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumu Ve İnternete Yönelik Tutumları: Diyarbakır Örneği.http:// www.akademikbakis.org

Murat YALMAN, Selahattin GÖNEN & Bülent BAŞARAN (July 2013). Examınıng teachers’ Internet Use and Attıtudes in terms of Certaın Varıables. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (7), 1217-1231.

Serhat KOCAKAYA &Selahattin GÖNEN (2013 ). A Path Analytic Study: Effect of Affective Characteristics on Learning Outcomes.    Eurasian J. Phys. & Chem. Educ. 5(1): 11-38.

Selahattin GONEN & Bulent BASARAN (March2013). Evaluation of students’ views about the use of SCORM  (Sharable Content Object Reference Model)-compatible materials in physics teaching. Educational Research and Reviews, Vol. 8(6), 234-249.

Bülent BAŞARAN &Selahattin GÖNEN (Dec.2012). Investigation of the effects of scorm adapted whiteboard movie techniques on students' success in physics classes. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 13, Issue 2, Article 1.

Hanife TEKEŞ &Selahattin GÖNEN (2012).  Influence of V-diagrams on 10th grade Turkish students’ achievement in the subject of mechanical waves. Science Education International, 23(3), 268-285.

Serhat KOCAKAYA &Selahattin GÖNEN (2012 ). Effect of the Demographıc characterıstıcs on Students’ Achievement a Path Analytic Study. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, Volume:3, Issue:4, Article:20,ISSN 1309-6249.

Selahattin GÖNEN & M.Faysal AKIN (2012). Analyzing the Ability of Correlating the Knowledge

with Daily Life of Prospective Teachers who will Educate the New Generation. International Journal of  Social Science and Education. Volume 2, Issue 2, pp.7-19.

Rifat EFE, Selahattin GONEN, A. Kadir MASKAN & Murat HEVEDANLI ( February 2011). Science student teachers’ preferences for ways of learning: Differences and similarities. Educational Research and Reviews Vol. 6(2), pp. 201-207.

Serhat KOCAKAYA &Selahattin GÖNEN (Jun., 2010). Analysis of Turkish high-school physics-examination questions according to Bloom’s taxonomy. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, Volume 11, Issue 1, Article 9.

Serhat KOCAKAYA & Selahattin GÖNEN (July 2010 ). The Effects of Computer-Assısted Instructıon Desıgned According to 7e Model of Constructivist Learning on Physics Student Teachers‘ Achievement, Concept Learning, Self-Efficacy Perception and Attitudes. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, ISSN 1302-6488, Volume: 11 Number: 3 Article 12.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA (2010). A CROSS-AGE STUDY: A Cross-Age Study on the Understanding of Heat and Temperature. Eurasian J. Phys. Chem. Educ., 2(1):1-15.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA (2010). A Physıcs Lesson Desıgned Accordıng To 7e Model Wıth The Help of Instructıonal Technology (Lesson Plan). Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, ISSN 1302-6488 , Volume:11, Number:1, Article 6.

Abuzer AKGÜN & Selahattin GÖNEN, Ayhan YILMAZ (2009).,Science Teacher Candidates’ Misconceptions And Lack of Knowledge About The Relation Between Boiling Point And Vapor Pressure. e-Journal of New World Sciences Academy, ISSN:1306-3111,Volume: 4, Number: 1, Article Number: 1C0002.

Selahattin GÖNEN (February 2008). A Study on Student Teachers’ Misconceptions and Scientifically Acceptable Conceptions About Mass and Gravity. Journal of Science Education and Technology,  17,70–81.

Selahattin GÖNEN & Bülent BAŞARAN (July 2008).The New Method Of Problem Solving In Physics Education By Using Scorm-Compliant Content Package. Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, ISSN 1302-6488 ,Volume: 9 Number: 3 Article 9.

Selahattin GÖNEN (2006). The Effects of Concept Maps, Semantic Networks and Computer Simulations on Students' Understandings of Quantum Physics. Journal of Science Education , ISSN 0124-5481. N 2,  Vol. 7, 95-98.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA ve Cemil İNAN, (2006) “The Effect of The Computer Assisted Teachıng and 7E Model of The Constructivist Learning Methods on The Achievements and Attitudes of High School Students. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, ISSN: 1303-6521, Volume 5, Issue 4, Article 11

Nail ÖZEK & Selahattin GÖNEN, (2005). “Use of J. Bruner’s Learning Theory in a Physical Experimental Activity”. Journal of Physics Teacher Education (online), Vol.2, No.3, 19-21.

Selahattin GÖNEN & Ali HAVARE, (2002). “Schrödinger Quantization and Excited States of Zitterbewegung”. Turkish Journal of Physics, vol. 26, No.1, 13-17.

 

B.   ULUSLAR ARASI SEMPOZYUM, KONGRE VEYA KONFERANS BİLDİRİLERİ:

Selahattin GÖNEN & Hanife TEKEŞ (2012). V-Diyagramlarının 10.Sınıf Öğrencilerinin Mekanik Dalgalar Konusundaki Başarılarına Etkisi. Türk Fizik Derneği 29. Uluslar arası Fizik Kongresi, Bildiri Özetler Kitabı, s.307.  5-8 Eylül 2012,Bodrum/Türkiye.

Selahattin GÖNEN & Ferit KOCAKAYA (2012). Öğretim Amaçlı Kavram Çarkı Diyagramlarının Flash Animasyonları Kullanılarak Sunulması. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 26-28 Nisan, Antalya/Türkiye.

Murat YALMAN, Selahattin GÖNEN & Bülent BAŞARAN (2011). High School Last Grade Students’ Internet Usage and Their Attitudes Toward Internet: Diyarbakir Sample. III. International Congress of Educational Research (4-7 May 2011). Congress Book, 104-119. Girne-TRNC

Murat YALMAN, Selahattin GÖNEN & Bülent BAŞARAN (2011). Examining Teacher Attitudes Towards The Internet and Their Internet Use With Respect to Certain Variables.  11th International Educational Technology Conference (25-27 May 2011). Proceedings, Vol.II, 1916-1921. Istanbul University, Turkey.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA (2009). Bilgisayar Destekli Yapılandırmacı Öğrenim Uygulamaları. 3th ICITS – October 07-09 2009 Trabzon, TURKEY ISBN: 978-975-6983-63-8,  699-703.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA (2009). Yapılandırmacı Öğrenme Temelinde Hazırlanmış Bilgisayar Destekli Ders Materyalleri. 3th ICITS – October 07-09 2009 Trabzon, TURKEY ISBN: 978-975-6983-63-8,  577-583.

Selahattin GÖNEN &  Serhat KOCAKAYA (2008). Öğretim Teknolojileri ve Duyuşsal Özelliklere Etkisi. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 764-770, Ege Üniversitesi, İzmir.

Selahattin GÖNEN &Serhat KOCAKAYA (2008). Bilgisayar Destekli Yapılandırmacı Öğrenmenin Başarıya Etkisi. II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 207-216, Ege Üniversitesi, İzmir.

Nail ÖZEK & Selahattin GÖNEN, (2007).Faraday Elektroliz Kanunlarının Araştırılması ve Elektron Yükünün Bulunması Amacıyla Bir Olağan Laboratuar çalışması”. Türk Fizik Derneği  24. Uluslar arası Fizik Kongresi, Bildiri Özetler Kitabı, s.553, İnönü Üniversitesi, Malatya.

Bülent BAŞARAN & Selahattin GÖNEN (2006). “Farklı İki Yöntemle Fizik Dersi Alan Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması”. 6th International Educational Technology Conference (19-21 April 2006). Proceedings, Vol.I, 252-259.  Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.

Bülent BAŞARAN & Selahattin GÖNEN, (2006). “Üniversite Fizik Öğrencilerinin Farklı İki Öğretim Yöntemine Göre Ders Başarılarının Karşılaştırılması”. 6th International Educational Technology Conference (19-21 April 2006). Proceedings, Vol.I, 260-267.  Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.

Selahattin GÖNEN, M.Tahir KAVAK & Bülent BAŞARAN, (2006). “Bilgisayar Destekli Uzaktan Eğitim Programlarında MathML’nin Önemi”. 6th International Educational Technology Conference (19-21 April 2006). Proceedings, Vol.II, 717-722.  Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.

Selahattin GÖNEN, M.Tahir KAVAK & Bülent BAŞARAN, (2006). “WebEQ Developers Suite Programını Kullanarak Matematiksel İçerikli Dinamik Web Sayfaları ve MathML Denklemlerinin Oluşturulması”. 6th International Educational Technology Conference (19-21 April 2006). Proceedings, Vol.II, 723-730.  Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA, (2006). “Fizik Öğretmenlerinin Öğretim Teknolojilerini Kullanma Becerilerinin İncelenmesi”. 6th International Educational Technology Conference (19-21 April 2006). Proceedings, Vol.II, 731-739. Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.

Cemil İNAN & Selahattin GÖNEN, (2006). “Matematik Öğretiminde Hesap Makineleri ve Bilgisayarların Yeri ve Önemi”. 6th International Educational Technology Conference (19-21 April 2006). Proceedings, Vol.II, 896-906.  Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus.

Selahattin GÖNEN, Bülent BAŞARAN & Serhat KOCAKAYA, (2005). “Maplet Teknolojisi İle Fizik Eğitiminde Kullanılacak Bir Uygulama: Lorentz Kuvveti Simulasyonu”. 5.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (21-23 Eylül 2005) Bildiriler Kitabı, Vol.II, 493-498. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Selahattin GÖNEN & Bülent BAŞARAN, (2005). “Uzaktan Matematik ve Matematiğe Dayalı Bilim Dallarının Eğitiminde MapleNet Teknolojisi ve Uygulamaları”. 5.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı (21-23 Eylül 2005) Bildiriler Kitabı, Vol.II, 883-887. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

 

C. ULUSLARARASI KİTAP BÖLÜM YAZARLIĞI:

Selahattin GÖNEN & Bülent BAŞARAN (2012). Learning Objects And Their Applications. INTECH (Open science/ Open minds), www.intechweb.org

 

D. ULUSAL KİTAP YAZARLIĞI:

Rıfat EFE, A.Kadir MASKAN, Selahattin GÖNEN & Murat Hevedanlı (2008 ilk baskı, 2012 2. Baskı). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Anı Yayıncılık, Ankara.

E.  ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

Serhat KOCAKAYA&  Selahattin GÖNEN (2013). Efects of Demographic and Affective Characteristics on Physics Achievement: A Structural Equation Modeling Approach. . Journal of Turkish Science Education, 10(1),  28-43.

Selahattin GÖNEN &Ferit KOCAKAYA (2012). Öğretim Amaçlı Kavram Çarkı Diyagramlarının Flash Animasyonları Kullanılarak Sunulması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (ISNN:2146-9199),1(3), 9 sayfa.

Selahattin GÖNEN, Serhat KOCAKAYA & Ferit  KOCAKAYA (2011). Dinamik Konusunda Geçerliği ve Güvenirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:VIII, Sayı: I, 40-57.

M. Faysal AKIN, Aziz HARMAN &Selahattin GÖNEN (2010). Zıt Yönlere Doğru Hareketten Yola Çıkılarak Benzetim Yoluyla Özdeşliklerin Elde Edilmesi. İlköğretim Online, 9(3), 1137-1147, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Selahattin GÖNEN & Kadri ANDAÇ (2009). Gözden Geçirme Stratejisi İle Desteklenmiş Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Basınç Konusundaki Erişilerine ve Bilgilerinin Kalıcılığına Etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 28-40.

Selahattin GÖNEN (2009). Üniversitelerin Fizik Öğretmenliği Programlarındaki Derslerin Kredilerinin Karşılaştırılması, Fizik Derslerinin Eğitim ve Fen–Edebiyat Fakültelerinde Yürütülme Modellerinin Tartışılması.Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, ISSN:1304-0278,C.8, S.29 (034-044).

Abuzer AKGÜN, Selahattin GÖNEN & Murat AYDIN, (2007).”İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, ISSN:1304-0278, C.6, S.20 (283-299).

Selahattin GÖNEN, Abuzer AKGÜN & A. Kadir MASKAN, (2006). “Sınıf Öğretmen Adaylarının Karışım ve Fiziksel Değişim Konusundaki Kavramsal Gelişim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma”. Çağdaş Eğitim Dergisi, 32, 15-21.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA, (2006). “Fizik Öğretmenlerinin Öğretim Etkinliklerine ve Fizik Ders Kitaplarının İçeriğine Yönelik Düşünceleri”. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3(1),  86-96.

Selahattin GÖNEN & Abuzer AKGÜN, (2006). “Sınıf içi Tartışmaların Kavram Yanılgıları ve Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi: Maddenin Tanecikli Yapısı ”. Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 16(2), 170-185.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA, (2006). “Fizik Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitimler Üzerine Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 37-44.

Selahattin GÖNEN, Abuzer AKGÜN & Murat AYDIN, (2006). “İlköğretim Öğrencilerinin Okul Olanaklarına ve Fen Derslerinin Öğretimine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi”. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 172, 203-210.

Abdulkadir MASKAN, Rıfat EFE, Selahattin GÖNEN & Medine BARAN, (2006). Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Nedenleri, Eğitimi ve Çözümlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol.3, No.32, 1-9.

Abuzer AKGÜN, Selahattin GÖNEN & Ayhan YILMAZ, (2005). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Karışımların Yapısı ve İletkenliği Konusundaki Kavram Yanılgıları”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28:1-8.

Selahattin GÖNEN & Abuzer AKGÜN, (2005). “Isı ve Sıcaklık Kavramları Arasındaki İlişki ile İlgili Geliştirilen Çalışma Yaprağının Uygulanabilirliliğinin İncelenmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, ISSN:1304-0278, C.3, S.11(96-106).

Selahattin GÖNEN & Abuzer AKGÜN, (2005). “Bilgi Eksiklikleri ve Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesinde Çalışma Yaprakları ve Sınıf içi Tartışma Yönteminin Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, ISSN:1304-0278, C.4, S.13(99-1).

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA, (2005).Lise-1 Öğrencilerinin Farklı İki Öğretim Yöntemine Göre Fizik Başarı ve Bilgisayar Tutumlarının Karşılaştırılması.  Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 11-19.

 Selahattin GÖNEN, M. Tahir KAVAK ve Nail ÖZEK, (2004). “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 70-73.

Selahattin GÖNEN, M. Tahir KAVAK & Nail ÖZEK, (2004). Kuantum Mekaniğinde Potansiyel Engeli ve Potansiyel Kuyusu Konularının Bütünleştirici (Constructive) Öğrenme Modeli Yaklaşımı ile İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2), 79-82.

Abuzer AKGÜN & Selahattin GÖNEN, (2004). “Çözünme ve Fiziksel Değişim İlişkisi Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi ve Giderilmesinde Çalışma Yapraklarının Önemi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, www.e-sosder.com, ISSN:1304-0278, C.3, S.10(22-37).

Selahattin GÖNEN & M. Tahir KAVAK, (2003). “Öğretmen Adaylarının Fen Derslerine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol.2, No.25, 97-100.

Nail ÖZEK, Selahattin GÖNEN, A. Kadir MASKAN & M. Tahir KAVAK, (2003). “1997-2000 Yılları Arası Diyarbakır Anadolu Lisesi ve Melik Ahmet Lisesi Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Konusundaki Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma”. . Çukurova Üniver5sitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Vol.2, No.25, 73-78.

Nail ÖZEK, Selahattin GÖNEN, A. Kadir MASKAN, M. Tahir KAVAK & Muzaffer AŞKIN, (2003). “Fizik Lisans Öğrencilerinin Fizik Öğrenmeye Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Çalışma”. Eğitim ve Bilim Dergisi, Vol.28, No.128, 35-41.

A. Kadir MASKAN, Selahattin GÖNEN, M. Tahir KAVAK & Nail ÖZEK, (2002). “Fizik Öğretiminin Sorunları Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi”. Eğitim ve Bilim Dergisi, Vol. 27, No.123, 48-52.

Selahattin GÖNEN, A. Kadir MASKAN, M. Tahir KAVAK, Nail ÖZEK & Bayram AŞILIOĞLU, (2001). Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1) ,255-258.

Selahattin GÖNEN, Nail ÖZEK & A. Kadir MASKAN, (2001). Öğrencilerin Temel Fizik Düzeylerinin ÖSS-Sayısal Puanı ile İlişkisi ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Tercih Sıralarına Etkisi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(21), 57-59.

 

F. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:

 

Selahattin GÖNEN (2010). Fizik, Öğrenme ve Öğrenmenin Kuantum Mekaniksel Temelleri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özet Kitapçığı, s.37, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül, İzmir.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA (2010). Ailenin Gelir Düzeyi, Baskı, Stres ve İlköğretim Diploma Notunun Öğrencilerin SBS Puanları Üzerindeki Etkileri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özet Kitapçığı, s.164, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül, İzmir.

Selahattin GÖNEN,  Serhat KOCAKAYA & Ferit KOCAKAYA (2010). Dinamik Konusunda Geçerliği ve Güvenirliği Sağlanmış Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özet Kitapçığı, s.231, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül, İzmir.

Selahattin GÖNEN,  Serhat KOCAKAYA & Hanife TEKEŞ (2010). Dalgalar Konusu İle İlgili Ortaöğretim Düzeyinde Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özet Kitapçığı, s.232, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül, İzmir.

Rıfat EFE, Selahattin GÖNEN, A.Kadir MASKAN & Murat HEVEDANLI (2010). Biyoloji, Fizik, Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stiller: Benzerlikler ve Farklılıklar. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özet Kitapçığı, s.242, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 23-25 Eylül, İzmir.

Selahattin GÖNEN &Serhat KOCAKAYA (2008). Türkiye’deki Lise Fizik Sınav Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Analizi. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özetler kitabı, s. 199, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi,27-29 Ağustos, Bolu.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA (2008). Alan Eğitimi Çalışmalarında Kullanılabilecek Yeni Analiz Teknikleri: Demografik Özelliklerin Path Analizi Tekniği ile İncelenmesi. 8. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Özetler kitabı, s. 407, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi,27-29 Ağustos, Bolu.

Selahattin GÖNEN & Serhat KOCAKAYA, (2006). Fen ve Teknoloji Programına Alternatif Yaklaşımlar. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi,7-9 Eylül 2006, Ankara.

Serhat KOCAKAYA & Selahattin GÖNEN, (2006). Yeni Müfredat Programına Alternatif Yaklaşımlar: Öğrenme Halkası Yaklaşımı. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, 7-9 Eylül 2006, Ankara.

Selahattin GÖNEN, Nail ÖZEK & M. Tahir KAVAK, (2004). “Bir İdeal Gazın Adyabatik Süreçlerinde Öğrencilerin Termodinamiğin Birinci Kanununu Uygulamadaki Güçlükleri” 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi kongresi. Özetler kitabı, s. 160, M.Ü., Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Bülent BAŞARAN, Selahattin GÖNEN, M. Tahir KAVAK & Murat YALMAN, (2004). “Yüklü Bir Parçacığın Elektromagnetik Alandaki Hareketinin Bilgisayar Ortamında İncelenmesi”. 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi., Bildiriler Cilt II, 419-423, M.Ü., Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.

Selahattin GÖNEN & Ali HAVARE, (2002). “Spinli Parçacıkların Uyarılmış Durumları”. TFD 21. Fizik Kongresi, Özetler Kitabı, s. 256, SDÜ, Isparta.

Nail ÖZEK, Selahattin GÖNEN & A. Kadir MASKAN, (1999). “Fizik Öğrenme ile İlgili Motivasyonel Faktörler Konusunda Bir Çalışma”. III. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, Bildiriler Kitabı,s.137-139, K.T.Ü., Trabzon.

G.  ÇALIŞTAYLAR:

1) Fakülte Okul İşbirliği I. Çalıştayı, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, 16 Aralık 2011, Diyarbakır.

2) “Ortaöğretim Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı (ÖBBS)” Raporunun Paylaşımı Çalıştayı. T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 21-22 Mart 2011, Ankara.

 

H.  DERGİ HAKEM KURULU ÜYELİKLERİ:

1)      Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi(E-SOSOSDER)                                                          

2)      Turkish Online Journal of New Horizons in Education (TOJNED),             

3)      Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,                           

4)      The Online Journal of Science and Technology(TOJSAT).

5)      Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.                                      

 

I. KONGRE/KONFERANS/SEMPOZYUM DANIŞMA/DÜZENLEME KURULU ÜYELİKLERİ:

1)      International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education (ipalte 2013), 02-  

      04 Octaber 2013, Dicle University, Diyarbakir/TURKEY.

2)      International Science and Technology Conference (ISTEC 2013).18-20 July 2013, Korea University, South Korea.

3)      International Conference on New Horizons in Education (INTE 2013), 25-27 June 2013, Rome - Italy

4)      International Distance Education Conference (IDEC2013), 15-17 July 2013, Kyonggi University, South Korea.

 5) International Science and Technology Conference (ISTEC 2010). 27-29 Octaber 2010, TRNC.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.