Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Temel Eğitim

TEMEL EĞİTİM ANABİLİM DALI


Akademik Yapı:


- Sınıf Eğitimi


Anabilim Dalı Başkanı:

Doç.Dr. İlhami BULUT

Lisansüstü eğitim kabul alanları

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Yüksek Lisans

Doktora

Lisans Mezuniyet Alanı

Lisans Mezuniyet Alanı

Yüksek Lisans Mezuniyet Alanı

Alan

Alan

Alan

İlköğretim/Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

Sınıf Öğretmenliği

 

Öğretim üyeleri


Sınıf Eğitimi

Doç. Dr. İlhami Bulut

Doç. Dr. H. Fazlı Ergül

Yrd. Doç. Dr. Fatih Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Meral Öner Sünkür

Yrd. Doç. Dr. Cemal Aküzüm

 

Anabilim Dersleri
Sınıf Eğitimi


GÜZ DÖNEMİ SINIF EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

D.KODU

DERSİN ADI

T

U

K

DERSİN SORUMLUSU

EBSE 501


Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

3

0

3

Yrd.Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM

EBSE 503

İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Süreci

3

0

3

Doç.Dr. İlhami BULUT

EBSE 505


İlkokula Öğretmen Yetiştirme Sorunları

3

0

3

Yrd.Doç.Dr. Fatih YILMAZ

EBSE 507

Fen Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

Yrd.Doç.Dr. Fatih YILMAZ

EBSE 509

Güncel Çevre Sorunları Ve Çevre Eğitimi

3

0

3

Prof.Dr. Sait YÜCEL

EBSE 511

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

0

İlgili Öğretim Üyesi

BAHAR DÖNEMİ SINIF EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

EBSE 502

Çocuk Gelişimi ve Erginlik psikolojisi


3

0

3

Doç. Dr. H.Fazlı ERGÜL

EBSE 504

Seminer

2

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBSE 506


İlköğretimde Hayat ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

Doç. Dr. H.Fazlı ERGÜL

EBSE 508

Bilim Etiği

3

0

3

Yrd.Doç.Dr. Fatih YILMAZ

EBSE 510

Dünyada ve Türkiye'de Eğitim Politikaları

3

0

3

Yrd.Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM

EBSE 512

Uzmanlık Alan Dersi

3

0

3

İlgili Öğretim Üyesi

EBSE 514

Eğitimde Çok kültürlülük

3

0

0

Yrd.Doç.Dr. Fatih YILMAZ

EBSE 516

Eğitim Araştırmalarında Veri Analiz Yöntemleri

2

0

0

Doç.Dr. İlhami BULUT

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.