Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Prof.Dr. A.Kadir MASKAN

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Abdulkadir MASKAN

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Eğitimi

Dicle Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Spinli Parçacıkların Işıma Kuramı

Dicle Üniversitesi

1991

Doktora

Öz Alan Kuantum Elektrodinamiğinde Göresiz Lamb Kaymasının Hesabı

Dicle Üniversitesi

1995

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

Spinli Parçacıkların Işıma Kuramı

Tez Danışman: Prof.Dr.Nuri ÜNAL

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

Öz Alan Kuantum Elektrodinamiğinde Göresiz Lamb Kaymasının Hesabı

Tez Danışman: Yrd.Doç.Dr.İrfan AÇIKGÖZ

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğretmen

Suruç Lisesi

1986-1987

Ar.Gör.

Eğitim Fakültesi,Fizik Öğretmenliği ABD.   Dicle Üniversitesi

1987-1995

Dr. Ar. Gör.  

Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği ABD.  Dicle Üniversitesi

1995-1996

Yar.Doç.

Z.G. Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği ABD.                     Dicle Üniversitesi

1996-2010

Doç.Dr.

Z.G. Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği ABD.                     Dicle Üniversitesi

2010-

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Demir, C.,“Fizik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Algıları ve Tutumları Üzerine Bir Araştırma” Dicle Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2006.

Baran, M. “Proje Tabanlı Öğretim Yaklaşımının Fizik 2. Sınıf Öğrencilerinin Elektrostatik Başarısına ve Tutumlarına Etkisi” Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temmuz 2007.

Çevik, Ş. “ 2000-2008 Yıllarında Lise Fizik Ders Kitaplarında Bulunan Sorular ile ÖSS’de Sorulan Fizik Sorularının Bloom Taksonomisine Göre Karşılıklı Değerlendirilmesi” Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2009.

Toz, Nurcan. “Fizik Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Bazı  Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi” Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2012.

Yönetilen Doktora Tezleri :

Demir, C.,“ Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımının Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Fizik (Yeryüzünde Hareket Konusu) Başarıları ve Öz-yeterlik Algılarına Etkisi” Dicle Üniversitesi,   Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık 2010.

Baran, M., “Teknoloji ve Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Destekli Düşünme Yolculuğu

Tekniğinin Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Başarısı ve Akademik Benlik Tasarımına Etkisi” Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran 2011.

 

 

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Sönmez, A., Alyamaç, G., Gönen, S., Maskan, A.K.(1993). Güney Doğu Anadolu Projesi, Bölgesel Çevre Araştırması, Dicle Havzası Projesi: Gürültü Kirliliği Araştırması.T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 15 Eylül 1992- 14 Eylül 1993.

 

İdari Görevler :

Dekan Yardımcısı:                 Z. G. Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi                 2000-2005

Bölümü Başkanı:                    Z. G. Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi

                                               Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

                                               Eğitimi Bölümü                                                         2000-2004

Fakülte Kurulu Üyeliği:         Z. G. Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi                2000-2004

Fizik Eğitimi ABD Başkanı:  Z. G. Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi.               2005-2008

Yönetim kurulu üyeliği:         Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma

                                               Merkezi, Dicle Üniversitesi                                        2007- 

Bölüm Başkan Yardımcısı    Z G. Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi                  2010-

                                               OFMA Eğitimi

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Fizik Derneği (TFD)

Çevre Gönüllüleri Derneği

Dicle Üniversitesi Spor Derneği

Diyarbakır Anadolu Lisesi Okul-Aile Birliği Başkanı                                           2011-2012

  

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Güz

Mekanik

6

0

42

Mekanik lab.

2

0

38

Bilim Tarihi

2

0

17

Okul Deneyimi

1

4

12

Temel Fizik

4

0

35

Fizik Eğitiminde Öğrenme Teorilerinin kullanılması

3

0

3

2011-2012

 

İlkbahar

 

Elektrik.

6

0

37

Elektrik lab.

0

2

38

Elektromanyetik Teori

4

0

17

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

6

Fizik Müfredatlarının Uyg. ve Değerlendirilmesi

3

0

2

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

Mekanik

6

0

32

Mekanik Lab.

0

2

38

Temel Fizik-I

4

0

56

Bilim Tarihi

2

0

14

Okul deneyimi

1

4

8

 

 

 

 

 

3

0

2

2012-2013

 

İlkbahar

 

Elektrik

6

0

32

Elektrik Lab.

0

2

35

Seçmeli Ders

3

0

5

T.Fizik

4

0

4

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

7

Fizik Eğitiminde Öğrenme Teorilerinin kullanılması

3

0

8

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Maskan,  A.K. “Preservice Science And Math Teachers’ Difficulties in Disruptive Behavior and Class Management,” International Journal of Educational Reform, 16(4), 336-349, (Fall 2007).

A2.  Baran, M., Maskan, A.K. (2010). “The Effect of Project Based Learning on Pre-Service Physics Teachers’ Electrostatics Achievements”, Cypriot Journal of Educational Sciences, 5(4) 243-253.

A3. Efe, R., Gönen, S., Maskan, A.K., and Hevedanli M. (2011). Science Student Teachers’ Preferences for Ways of Learning: Differences and Similarities. Educational Research and Reviews Vol. 6(2), pp. 201-207.

A4. Baran, M., Maskan, A.K., and Toz, N. (2011). Research on the Effect of Certain Variables Chosen and Technology-Supported Project-Based Learning Approach on 11th-Grade Students’ Attitudes towards Computers. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 3(1):1-13.

A5. Baran, M., Maskan, A.K. (2011). A Study of Relationships between Academic Self Concepts, Some Selected Variables and Physics Course Achievement, International Journal of Education, Vol. 3(1): 1-12.

A6. Maskan, A.,Efe,R. (2011).  Prospective Teachers’ Perceptions of Teaching Practice Experience in School Placements, Journal of Turkish Science Education, 8 (2): 64-77.

 A7. Baran, M., Maskan, A.K. (2011).  Investigating Multiple Intelligence Fields of 11th Grade Students with Respect to Some Variables and Physics Achievement, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, Vol. 5, Issue 2, 156-177.

A8. Baran, M., Maskan, A.(2012). Influence of the Technology and Project Supported Thinking Journey on 11th Grade High School Students’ Academic Self Concept,

 e-international journal of educational research, Volume: 3 Issue: 4- Autmn-2012 pp. 1-19.

A9. Baran, M.   Maskan, A. (2013). Examining the Influence of Technology and Project-Supported Thinking Journey on Achievement, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – April 2013, volume 12 Issue 2, 122-130.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Maskan,  A.K.(2005). “Turkish Preservice Physics Teachers’ Knowledge and Awareness of Environmental Issues and Electromagnetic Pollution.” Educational Paths Towards    Sustainability, Proceedings of 3rd World Environmental Education Congress (Traning the trainers) (3rd WEEC). Torino (Italy), 55-59.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

B2. Demir C., Maskan A.K., “Fizik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Yönelik Yaklaşımlarının Mesleki Deneyim ve Okul Türüne Göre Değerlendirilmesi.” Türk Fizik Derneği, 24. Uluslararası Fizik Kongresi, İnönü Üniversitesi Malatya-Türkiye,  28-31 Ağustos 2007.

B3. Demir C., Maskan A.K., “Fizik Öğretmenlerinin Fizik Öğretiminde Karşılaştıkları   Güçlüklerin Tespiti ve Çözüm Önerileri.” Türk Fizik Derneği, 24. Uluslararası Fizik Kongresi, İnönü Üniversitesi Malatya-Türkiye, 28-31 Ağustos 2007.

B4. Baran, M., Maskan, A.K., “Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Başarıya Etkisi.” II.    Uluslararası Bilgisayar ve öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Ege Üniversitesi- Kuşadası, 16-18 Nisan 2008.

B5. Baran, M., Maskan, A.K., “Teknoloji Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi” Türk Fizik Derneği, 27. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Eylül 2010.

B6. Demir, C., Maskan, A.K. (2011). The Effect of Web Supported Learnıng Cycle Approach on the Achıevement in Pyhsıcs of Hıgh School 11th Class Students, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications,  27-29 April, 2011 Antalya-Turkey.

 

B7. Demir, C., Maskan, A.K. (2011). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımı Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri, 3rd International Conference on Educational Sciences (ICES'11), Eastern Mediterranean University in Famagusta, North Cyprus, June 22-25, 2011.

 

B8. Baran, M., Maskan, A.K. (2011). 11. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Benlik Tasarımı ile Zeka Türü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 3rd International Conference on Educational Sciences (ICES'11), Eastern Mediterranean University in Famagusta, North Cyprus, June 22-25, 2011.

 

B9. Baran, M., Maskan, A.K. (2011). 11. Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme Yolculuğu Tekniğine Yönelik Görüşleri, 3rd International Conference on Educational Sciences (ICES'11), Eastern Mediterranean University in Famagusta, North Cyprus, June 22-25, 2011.

B10. Baran, M., Maskan, A.K. (2011). The effect of technology and project supported thinking journey on physics achievement (ESERA 2011), Europen Science Education Research Association, Lyon, France, September 5-9, 2011.

B11. ÖZÇELİK, A.,  MASKAN, A., EFE, R., HEVEDANLI, M. (2012). “The Frequency of Use of Assessment and Evaluatıon Technıques By Scıence and Technology Teachers and the Problems They Face” Cyprus International Conference on Educational Research, Middle East Technical University North Cyprus Campus,  North Cyprus, 8- 10 February, 2012..

B12. Maskan, A.K, Toz, N. (2012). Fizik Öğretmenlerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi, Türk Fizik Derneği, 29. Uluslararası Fizik Kongresi,Bodrum,4-9 Eylül 2012.

B13. Baran, M., Maskan, A. Baran, Mk. (2012). “Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Kadın Akademisyenlerin Yönetim Kadrolarındaki Oranları Üzerine Bir Araştırma” World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, 07-09 November 2012.

B14. Baran, M. Maskan, A.K. (2012). An Investigation of Achievement and Academic Self Concept With Respect to Availability Computer At Home. 10th International Conference on Computer Based Learning in Sience, Barcelona, 26 - 29 June 2012.

B15. Baran, M., Maskan,A., Baran. M., Toz N.(2013). Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İş Doyum Düzeyleri. International Symposium, New Issues on Teacher Education, Hacettepe University, Ankara, May 9-11, 2013.

B16. Baran, M., Maskan,A., Yetişir, M. İ., Baran. M., Türkan, A., Toz N., Yaşar, Ş.(2013). Fen Öğretmenlerinin Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Pilot Çalışma). International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference, Diyarbakir, 02-04 October 2013.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1.Özek, N., Maskan,A.K., Kavak, T. “Lise Düzeyinde Fizik Öğrenme ile İlgili Öğrenci Motivasyonlarının Değişimi Konusunda Bir Araştırma” Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı:12,104-106 (2000).

D2.Gönen, S., Maskan,A.K., Kavak, T., Özek, N.,  ve Aşılıoğlu, B. “Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması” F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, 13(1), 255-258 (2001.

D3.Özek, N, Gönen, S., Kavak, T., Maskan,A.K. “Öğrencilerin Temel Fizik Düzeylerinin ÖSS-Sayısal Puanı İle İlişkisi ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Tercih Sıralamasına Etkisi” Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:2, No:21, 57-59 (2001).

 D4.Maskan,A.K., Gönen, S., Kavak, T., Özek, N., “Fizik Öğretiminin Sorunları Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 27, sayı:123, 48-52 (2002).

D5.Özek, N., Gönen, S., Maskan,A.K., Kavak, T. ve Aşkın, M. “Fizik Lisans Öğrencilerinin Fizik Öğrenmeye İlişkin Görüşleri Üzerine bir Çalışma” Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 28, sayı:128, 35-41 (2003).

D6.Özek, N., Gönen, S., Maskan,A.K., Kavak, T. “1997-2000 Yılları Arası Diyarbakır Anadolu Lisesi ve Melik Ahmet Lisesi Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Konusundaki Motivasyonları Üzerine bir Araştırma” Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:2, No:25, 73-78 (2003).

D7.Maskan,A.K, Güler, G. “Kavram Haritaları Yönteminin Fizik Öğretmen Adaylarının Elektrostatik Kavram Başarısına ve Elektrostatiğe Karşı Tutumuna Etkisi” Çağdaş Eğitim Dergisi,Sayı:309, 34-40 (2004).

D8.Maskan,A.K., Aşılıoğlu, B., Akkuş, Z. “Öğretmen Adaylarının Fizik Öğretmenliğine İlişkin Belirsizlik Düzeylerinin belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt. 2, No.28, 1-6 (2004).

D9.Maskan, A.K., Akkuş,Z.ve Demir,R. “Çevreye Ilişkin Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması.” Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt: 30, sayı: 137, 89-93 (2005).

D10.Gönen, S., Akgün, A. ve Maskan, A.K. “Sınıf Öğretmen Adaylarının Karışım ve Fiziksel Değişim Konusundaki Kavramsal Gelişim Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma.” Çağdaş Eğitim Dergisi, 327, 15-21 (2006).

D11. Maskan, A.K. Efe, R., Gönen, S. ve Baran, M. “Farkli Branşlardaki Öğretmen Adaylarinin Çevre Sorunlarinin Nedenleri, Eğitimi ve Çözümlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştirma.” Ç.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:3, sayı:32, 1-12 (2006).

D12. Maskan, A.K, Maskan, M.H., Atabay, K. (2007). “İlköğretim 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabının Değerlendirme Ölçütleri Yönünden İncelenmesi.” D.Ü.Z.G. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, 21-32 (2007).

D13. Demir C., Maskan A.K., “Fizik Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Yönelik Yaklaşımlarının Mesleki Deneyim ve Okul Türüne Göre Değerlendirilmesi.” İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:4 Sayı:2,1-16, (Ekim -2007).

D14. Baran, M., Maskan, A.K. “Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Fizik Öğretmenliği İkinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrostatiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi.” D.Ü.Z.G. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 12.  41- 52 (2009).

D15. Demir C., Maskan A.K., Çevik, Ş., Baran, M,. “Ortaöğretim 9.Sınıf Fizik Ders Kitabının Ders Kitabı Değerlendirme Ölçütlerine Göre İncelenmesi” D.Ü.Z.G. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 13. 125- 140 (2009).

D16. Maskan, A.K. (2010).Fizik ve Matematik Öğretmen Adaylarının Fiziğe Karşı Öz-Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXIII (1), 31-42.

D17. Demir C., Maskan A.K. (2012). Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımının Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Dersi Öz-Yeterlik İnançlarına Etkisi, D.Ü.Z.G. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 18. 17-30.

D18. Baran, M., Maskan, A.K. (2012). “Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme Yolculuğunun Öğrencilerin Başarı ve Akademik Benlik Tasarımlarına Etkisinin Evlerinde Bilgisayar Kullanımı Durumu Açısından İncelenmesi.” Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,

1(2), 115-127.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Özek, N., Gönen, S., Maskan, A.K. “Fizik Öğrenme ile İlgili Motivasyon Faktörleri Konusunda Bir Çalışma” III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25 Eylül 1998, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

E2. Özek, N., Maskan, A.K., Kavak, T. “Fizik Öğretmenliği Öğrencilerinin, Fizik Öğrenme ile ilgili Görüşleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma” Türk Fizik Derneği, 18. Fizik Kongresi, 25-28 Ekim 1999, Adana.

E3. Gönen, S.,Özek, N, Kavak, T., Maskan,A.K. “Öğrencilerin Temel Fizik Düzeylerinin ÖSS-Sayısal Puanı İle İlişkisi ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Tercih Sıralamasına Etkisi” IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, 6-8 Eylül 2000, Hacettepe Üniversitesi Eğitim fakültesi, Beytepe /Ankara.

E4. Maskan, A.K., Aşılıoğlu, B. Öğretmen Adaylarının Fizik Öğretmenliğine İlişkin Belirsizlik Düzeylerinin belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” Türk Fizik Derneği, 21. Fizik Kongresi, 11-14 Eylül 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

E5. Maskan, A.K. “Üniversite Öğrencilerinin T.Fizik, Biyofizik ve Medikal Fizik Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma” 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

E6. Maskan, A.K.Kavram Haritaları Yönteminin Fizik Öğretmen Adaylarının Elektrostatik Kavram Başarısına ve Elektrostatiğe Karşı Tutumuna Etkisi” 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

E7. Maskan, A.K. “Çevreye Ilişkin Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması” 6. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 9-11 Eylül 2004, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

E8. Maskan, A.K. “ Üniversite Öğrencilerinin Temel Fizik, Biyofizik ve Medikal Fizik

 derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir  araştırma.” VI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (9-11 Eylül 2004), İstanbul.

E9. Maskan, A.K. “Fizik Öğretmenliği programına Devam Eden Öğrencilerin Fiziğe Karşı Öz Yeterlik Algılarının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. ”  7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 07-09 Eylül 2006, Ankara.

E10. Maskan. A. K.Fizik Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirlilik Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma.” 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

E11. Maskan. A. K. “Fen Bilimleri ve Matematik Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Tutum, İnanç ve Algılarının Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

E12. Maskan, A.K, Efe, R., Gönen, S. ve Baran, M.  “Öğretmen Adaylarının Çevre sorunlarının Nedenleri, Eğitimi ve Çözümlerine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma” 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

E13. Çevik, Ş., Maskan, A.K. “2000-2008 Yılları Arasında Ortaöğretim 9., 10. ve 11. Sınıf Fizik Ders Kitaplarında Bulunan Sorular ile 2000-2008 Yılları Arasında ÖSS’larında Sorulan Fizik Sorularının Bloom Taksonomisi Açısından İncelenmesi ve Karşılaştırılması” 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

E14. Maskan A.K., Demir C., Türkiye’deki Milli Eğitim Bakanlarının Öğrenim Durumları ve Görev Sürelerinin İngiltere ve Almanya’daki Meslektaşları İle Karşılaştırılması Üzerine Bir Çalışma” 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

E15. Baran, M., Maskan, A.K., “Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören 11. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Türleri, Fizik Başarıları ve Seçilmiş Bazı Değişkenler Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma” 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

E16.Baran, M., Maskan, A.K., Farklı Tür Liselerde Öğrenim Gören 11.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Benlik Tasarımları ile Fizik Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme” 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

E17. Efe, R., Gönen, S., Maskan, A.K. ve Hevedanlı, M. “Biyoloji, Kimya, Fizik ve fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme stilleri: Benzerlikler ve farklılıklar” 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 23-25 Eylül 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

F. Diğer yayınlar :

F1. Yazılan ulusal kitaplar:

Efe,R., Maskan, A.K., Gönen, S. ve Hevedanlı,M. “Okul Deneyimi ve Öğretmenlik    Uygulaması”,  ANI Yayıncılık, Ankara, 2008.

G. Hakemlikler:

G1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Hakemlik:

  1. Journal of Research in Science Teaching

  2. Scientific Research and Essays

  3. Educational Research and Reviews (ERR)

  4. European Journal of Psychology of Education

5.  Education Research Journal (ERJ)

6. Eurasian Journal of Educational Research (EJER)

G2. Ulusal Hakemli Dergilerde Hakemlik:

1. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2. Dicle Üniversitesi Z.G. Eğitim Fakültesi Dergisi

3. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

4. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

 5. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

6. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

H. Bilimsel Kongrelerde Aldığı Görevler:

  Kongre Danışma ve Bilim Kurulu Üyeliği (Advisory Board and Sciencitific Commitee )

 H1. ISTEC-2010 - International Science & Technology Conference, 27-29 October 2010.

 H2. INTE-2011- The International Conference of New Horizons in Education-2011

H3. ISTEC-2012 - International Science & Technology Conference, 13-15 December, 2012.

H4. INTE-2012- The International Conference of New Horizons in Education- June 5-7, 2012.

H5. INTE-2013 -The International Conference of New Horizons in Education- June 25-27, 2013.

H6. İpalte2913-International Perspectives on New Aspects of Learning in Teacher Education- Building Bridges Conference October  02-04-2013,

H7. I. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi 12-14 Eylül 2013.

H8. ISNITE’2013. International Symposium, New Issues on Teacher Education May 9-11, 2013.

H9. I. Eurasian Educational Research Congress, 24 - 26 April 2014

I.                   Editorial Board Görevi

I1. TOJSAT : The Online Journal of Science and Technology

I2. TOJNED: The Online Journal of New Horizons in Education

I3. ERR: Educational Research and Reviews

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.