Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Kesin Kayıt Formları
  • Tezli Yüksek Lisans Programları Kesin Kayıt Formu


  • Doktora Programları Kesin Kayıt Formu

  • Yatay Geçiş Öğrenci Kayıt Formu


  • UNIP Kayıt Formu


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.