Eczacılık Fakültesi
Misyon/Vizyon

Fakültemizin Misyonu

Evrensel bilim ve teknoloji hedeflerini yakından izleyen, bunlara katkıda bulunabilen öğretim elemanları ile bilimsel anlayışlı, etik değerlere bağlı kalarak bilgiyi toplumun sağlığına katkıda bulanacak şekilde üreten, ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, farklı disiplinleri sentezleyebilen, özgüveni olan, ekip çalışması ve iletişim becerilerine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi, özgür düşünen, düşüncesini açıkça ifade edebilen; sorumluluk ve mesleğine adanmışlık duygusuna sahip, insan merkezli düşünen, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan eczacılar yetiştirmektir.

 

 

Fakültemizin Vizyonu

 

Eczacılık alanında evrensel ölçütlere uygun, bilimsel çalışmalarında, akademik ve etik değerler doğrultusunda, bilimin üstünlüğüne inanan, uluslararası düzeyde benimsenen, eğitimde öğrenci odaklı, dinamik, yenilikçi, sürekli mükemmeli arayan, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmak.

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.