Eczacılık Fakültesi
Misyon/Vizyon

 

Fakültemizin Misyonu

Evrensel bilim ve teknoloji hedeflerini yakından izleyen, etik değerlere bağlı kalarak bilgiyi toplumun sağlığına katkıda bulanacak şekilde üreten,ilaç araştırma ve geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilen, geleceğe yönelik hedefleri olan, ekip çalışması ve iletişim becerilerine sahip, özgür düşünen, çözüm üretebilen, ürettiği bilgiyi toplum yararına sunan, insan merkezli düşünen, mesleğin evrensel niteliklerini taşıyan önder eczacılar yetiştirmektir. 

 

Fakültemizin Vizyonu

Eczacılık alanında evrensel ölçütlere uygun, akademik ve etik değerleri benimseyen, bilimin üstünlüğüne inanan, uluslararası düzeyde kabul gören, öğrenci odaklı eğitim veren, dinamik, yenilikçi, dünya ile bütünleşen, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü önder bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.