Eczacılık Fakültesi
Laboratuvar Görev Dağılımları

Arş. Gör. /Uzm.                         Adı Soyadı:

Görevlendirildiği Laboratuvarlar:

Meryem Şeyda KAYA

Biyokimya Uygulama

Analitik Kimya Uygulama II

Farmasötik Toksikoloji Uygulama II

Neslihan GENİŞEL

Farmasötik Kimya Uygulama II

Farmasötik Kimya Uygulama IV

Kerem ŞENTÜRK

Farmasötik Toksikoloji Uygulama II 

Farmasötik Kimya Uygulama IV 

Farmasötik Kimya Uygulama II

Serkan YİĞİTKAN

Farmasötik Teknoloji Uygulama II 

Farmakognozi Uygulama II

Farmasötik Botanik Uygulama

İsmail YENER

Farmakognozi Uygulama II 

Analitik Kimya Uygulama II

Murat BİNGÜL

Farmasötik Kimya Uygulama II

Farmasötik Kimya Uygulama IV

Hilal SARUHAN FİDAN

Farmakognozi Uygulama II 

Biyokimya Uygulama

Farmasötik Botanik Uygulama

Esra YARİŞ

Farmasötik Botanik Uygulama 

Analitik Kimya Uygulama II

Farmakognozi Uygulama II

Diren SARISALTIK YAŞIN

Farmasötik Teknoloji Uygulama II 

Farmasötik Kimya Uygulama IV 

Farmasötik Teknoloji Uygulama IV

Bülent SAMANCI  

Farmasötik Teknoloji Uygulama II 

Farmasötik Kimya Uygulama II 

Farmasötik Teknoloji Uygulama IV

İsmet KUTLUK

Farmasötik Teknoloji Uygulama IV 

Farmasötik Toksikoloji Uygulama II

Murat YOLCU

Farmasötik Toksikoloji Uygulama II 

Biyokimya Uygulama

Yavuz KILIÇ

Farmasötik Teknoloji Uygulama IV 

Farmasötik Teknoloji Uygulama II 

Biyokimya Uygulama

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.