Eczacılık Fakültesi
İç Kontrol

 

İç Kontrol Çalışma Grubu ve Degerlendirme Raporu

Etik Değerler

Organigram Şeması

Misyon ve Vizyon

Ünvan Bazında Görev Tanımları

Görev Vekalet Tablosu

İş Akış Şemaları

Hiyeraşik Kontroller

Kamu Hizmetleri Standartları Envanteri

Formlar Tutanaklar

Prosedürler

Veri Girişi Yetki Listesi

 

.
.
.
.
.
.
.
.
Organigram Şeması
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.