İlaç Kimyası

İlaç Kimyası

Tıbbi ve biyolojik bilimlerle ilaçların kimyası arasında bir köprü oluşturan ve ilaç etken maddesi bilimi olarak da tanımlayabileceğimiz İlaç Kimyası (Farmasötik veya Medisinal Kimya), eczacılık meslek bilimleri içinde önemli bir konumdadır. Anabilim Dalımızda halen yürütülmekte olan İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı, konu ile ilgili derinlemesine bilgi edinmek ve araştırma yapmak isteyen öğrencilerimizce oldukça ilgi görmektedir. Teorik ve uygulamalı derslerin ardından tezin tamamlanması için yoğun deneysel çalışmalara ihtiyaç duyulan bu programımız, daha çok akademik kariyer yapmak isteyen adaylarca tercih edilmektedir. Oysa eczacıların serbest eczacılık ve hastane eczanelerinden başka araştırma merkezleri ve ilaç endüstrisinde kalite kontrol, kalite güvence, Ar-Ge, üretim, analitik yöntem geliştirme, ruhsatlandırma, patent ve pazarlama gibi pek çok alanda çalışma imkânı bulmaktadır. Özellikle son yıllarda ülkemizde faaliyet göstermekte olan ilaç firmalarında Ar-Ge, yöntem geliştirme ve hammadde üretimi konularında ilerlemeler sağlanmıştır. İlaç etken madde üretiminin yapıldığı firmalarda organik kimya ve aletli analiz konusunda bilgili elemanlara olan ihtiyacın yanı sıra, söz konusu üretimin “ilaç” olması, bu konularda derinlemesine bilgi donanımına sahip yetişmiş uzmanları tercih edilir konuma getirmektedir.

Programın amacı, kendini mesleki konuda daha derin bilgilerle geliştirmek isteyen herkese hizmet etmek olduğu kadar, özellikle Türk İlaç Sanayinde daha nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 dönemlik yoğun bir program sunmaktır. Yoğun ders programı içindeki laboratuar uygulamalarının yanı sıra, araştırma ödevleri, seminerler ve projesiyle programa devam eden öğrencilere bilimsel araştırma metodolojisi ve öğrendiklerini uygulayabilme becerisi kazandırılacaktır.

Program, Eczacılık Fakültesinde Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Toksikoloji anabilim dalları öğretim üyeleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile birlikte yürütülecektir. Mevcut akademik elemanlar ile birlikte laboratuarlar, sınıflar ve diğer fiziki koşullar ortak kullanılacaktır. Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan seçmeli ders kapsamında da işbirliği içinde olunacaktır. Söz konusu programın Sağlık Bilimleri Enstitüsü İlaç Kimyası programı ilgili birimlerde yürütülmektedir.

Program 3 yarıyıl olup, gerekli kredili derslerini ve projesini hazırlayan öğrenciler, Tezsiz Yüksek Lisans diplomasını almaktadırlar.

Öğrenci Kabulü

Programa; Eczacılık Fakültesi, Kimya bölümü, Biyoloji Bölümü, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Kimya Teknolojisi, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunları başvurabilir.

Dicle Üniversitesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payı dönem başına 1500 TL olarak alınmaktadır.

2015-2016 BAHAR YarıyılI Uzaktan Eğitim Tezsiz İlaç Kimyası AKADEMİK TAKVİM

AKADEMİK FAALİYET II.YARIYIL
Yarıyıl Başlangıcı 08/02/2016      
Yarıyıl Bitişi 20/05/2016    
Laboratuar Uygulamaları 07/05/2016- 22/05/2016
Vize Sınavı 21/05/2016- 23/05/2016
Final Sınavı 4/06/2016      
Bütünleme Sınavı 11/06/2016       
Tek Ders Sınavı 18/06/2016 
ECZACILIK FAKÜLTESİ İLAÇ KİMYASI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS ZORUNLU VE SEÇMELİ DERSLERİ

Ders Kodu Dersin Adı Zorunlu / Seçmeli Haftalık Ders Saati
Teorik Pratik Kredi U. AKTS
 
EİK-601 Biyoinorganik Kimya ve Uygulama Alanları I Z 3 0 3 6
EİK602 Biyoinorganik Kimya ve Uygulama Alanları II Z 3 0 3 6
EİK-603 İleri Farmasötik Analiz S 3 0 3 6
EİK-604 Koordinasyon Bileşikleri ve İlaç Üzerine Uygulamaları S 3 0 3 6
EİK-605 İleri Enstrümantasyon Teknikleri S 3 0 3 6
EİK 606 Eczacılıkta Spektroskopik Yötemler ile İlaç Analizi S 3 0 3 6
EİK-607 Çevre Toksikolojisi S 2 0 2 4
EİK-608 İleri Toksikoloji S 3 0 3 4
EİK-609 Pestisit Toksikolojisi S 2 0 2 4
EİK-610 İlaç Kimyasında İleri Analitik Kimya Uygulamaları I Z 4 0 4 6
EİK-611 İlaç Kimyasında İleri Analitik Kimya Uygulamaları II Z 4 0 4 6
EİK-612 Kantitatif İlaç Analizi laboratuarı I S 2 4 4 6
EİK-613 Kantitatif İlaç Analizi laboratuarı II S 2 4 4 6
EİK-614 İlaç Örneklerinin Analize Hazırlanması ve Miktar tayini S 3 2 4 6
EİK-615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I S 3 2 4 6
EİK-616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II S 3 2 4 6
EİK-617 Halk ilaçları araştırma teknikleri ve Türk halk ilaçları S 2 2 3 4
EİK-618 Fitoterapide Kullanılan Bitkisel İlaçlar I S 2 4 4 4
EİK-619 Fitoterapide Kullanılan Bitkisel İlaçlar II S 2 4 4 4
EİK-620 İlaç Etkenlerini Ayırma Teknikleri S 2 2 3 4
EİK-621 Biyolojik aktivite deneyleri ve biyoaktif bileşiklerin yapı-aktivite ilişkileri Z 2 4 4 6
EİK-622 Primer ve sekonder metabolitlerin tanımı, sınıflandırılması ve biyosentezleri S 2 4 4 4
EİK-623 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektroskopisi ve Uygulama Alanları S 2 4 4 6
EİK-624 Terpenler ve biyolojik aktiviteleri S 2 0 2 4
EİK-625 Flavonoitler ve biyolojik aktiviteleri S 2 0 2 4
EİK-626 Bitkisel İlaçların Toksikolojisi S 2 0 2 4
EİK-627 Bilimsel Literatür Tarama Yöntemleri ve Proje S 2 0 2 2
EİK-628 Analitik Kimyada Kemometri S 3 0 3 6
EİK-629 İleri Biyoanalitik Kimya I S 3 0 3 6
EİK-630 İleri Biyoanalitik Kimya II S 3 0 3 6
EİK-631 Ağır Metal Toksisitesi S 3 0 3 6
EİK-632 Biyokromatografik Teknikler S 3 0 3 6
EİK-633 İlaç Hammaddesi Üretimi S 3 0 3 6
EİK-634 İlaç Kimyasının Temel Prensipleri ve Biyoteknolojik Uygulamaları S 3 0 3 6
EİK-635 Kromatografik Yöntemlerle İlaç Analizleri S 3 0 3 6
EİK-636 Biyolojik Sıvılarda İlaç Analizleri S 3 0 3 6
EİK-637 İlaçta fikri mülkiyet hakları ve patent S 2 0 2 6
EİK-638 Farmakokinetik ve Biyofarmasötik S 3 0 3 6
EİK-639 Yeni İlaç Keşfi ve Klinik Çalışmalar S 2 0 2 4
 

YÜKSEK LİSANS BİRİNCİ YARIYILI ZORUNLU DERSLER

Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Teorik Pratik Kredi U. AKTS
EİK-601 Biyoinorganik Kimya ve Uygulama Alanları I 3 0 3 6
EİK-610 İlaç Kimyasında İleri Analitik Kimya Uygulamaları I 4 0 4 6
EİK-621 Biyolojik aktivite deneyleri ve biyoaktif bileşiklerin yapı-aktivite ilişkileri 2 4 4 6

YÜKSEK LİSANS 1.YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Teorik Pratik Kredi U. AKTS
EİK-603 İleri Farmasötik Analiz 3 0 3 6
EİK-604 Koordinasyon Bileşikleri ve İlaç Üzerine Uygulamaları 3 0 3 6
EİK-608 İleri Toksikoloji 3 0 3 4
EİK-612 Kalitatif İlaç Analizleri laboratuarı I 2 4 4 6
EİK-614 Örneklerin Analize Hazırlanması ve Miktar Tayini 3 2 4 6
EİK-615 Bilimsel Araştırma Yöntemleri I 3 2 4 6
EİK-627 Bilimsel Literatür Tarama Yöntemleri ve Proje 2 0 2 4
EİK-626 Bitkisel İlaçların Toksikolojisi 2 0 2 4
EİK-617 Halk ilaçları araştırma teknikleri ve Türk Halk İlaçları 2 2 3 4
EİK-618 Fitoterapide Kullanılan Bitkisel İlaçlar I 2 4 4 4
EİK-620 İlaç etken maddelerini ayırma teknikleri 2 2 3 3
EİK-622 Primer ve sekonder metabolitlerin tanımı, sınıflandırılması ve biyosentezleri 2 4 4 4
EİK-628 Analitik Kimyada Kemometri 3 0 3 6
EİK-629 İleri Biyoanalitik Kimya I 3 0 3 6
EİK-632 Biyokromatografik Teknikler 3 0 3 6
EİK-634 İlaç Kimyasının Temel Prensipleri ve Biyoteknolojik Uygulamaları 3 0 3 6
EİK-635 Kromatografik Yöntemlerle İlaç Analizleri 3 0 3 6
EİK-636 Biyolojik Sıvılarda İlaç Analizleri 3 0 3 6

YÜKSEK LİSANS İKİNCİ YARIYILI ZORUNLU DERSLERİ

Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Teorik Pratik Kredi U. AKTS
  Seminer
EİK-602 Biyoinorganik Kimya ve Uygulama Alanları II 3 0 3 6
EİK-611 İlaç Kimyasında İleri Analitik Kimya Uygulamaları II 4 0 4 6

YÜKSEK LİSANS II. YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

Ders Kodu Dersin Adı Haftalık Ders Saati
Teorik Pratik Kredi U. AKTS
EİK-605 İleri Enstrümantasyon Teknikleri 3 0 3 6
EİK-606 Eczacılıkta Spektroskopik Yötemler ile İlaç Analizi 3 0 3 6
EİK-607 Çevre Toksikolojisi 2 0 2 3
EİK-609 Pestisit Toksikolojisi 2 0 2 3
EİK-613 Kantitatif İlaç Analizleri laboratuarı II 2 4 4 6
EİK-616 Bilimsel Araştırma Yöntemleri II 3 2 4 6
EİK-619 Fitoterapide Kullanılan Bitkisel İlaçlar II 2 4 4 4
EİK-625 Flavonoitler ve biyolojik aktiviteleri 2 0 2 2
EİK-624 Terpenler ve biyolojik aktiviteleri 2 0 2 2
EİK-623 Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi ve Uygulama Alanları (NMR) 2 4 4 4
EİK-630 İleri Biyoanalitik Kimya II 3 0 3 6
EİK-631 Ağır Metal Toksisitesi 3 0 3 6
EİK-633 İlaç Hammaddesi Üretimi 3 0 3 6
EİK-637 İlaçta fikri mülkiyet hakları ve patent 2 0 2 4
EİK-638 Farmakokinetik ve Biyofarmasötik 3 0 3 4
EİK-639 Yeni İlaç Keşfi ve Klinik Çalışmalar 2 0 2 4

Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Senkron (eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) öğretim ortamları kullanılmaktadır. Senkron öğretim ise sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, çevrimiçi sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Asenkron öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri; e-öğrenme paketi, ders notları, video-derslerdir.

Ayrıca öğrenciler ;zorunlu uygulama olarak, laboratuvar çalışmalarını tamamlamak zorundadırlar.

Ders Materyalleri

  • • Ders Kitabı: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından ilgili oldukları dersle ilgili hazırladıkları ders notlarıdır.
  • • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

Etkinlikler

  • • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.
  • • Laboratuvar uygulamaları birebir yüzyüze yapılmaktadır.
  • • Online vize sınavı: Her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.
  • • Öğrencilerin direkt katıldığı dönem sonu final sınavı yapılmaktadır.

Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu sınavı yapılmaktadır.

Ara sınavlar internet üzerinden, yılsonu (final) sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) sınavının ise %80 dir.

Yüzyüze sınavlar Dicle Üniversitesi Kampüsünde yapılmaktadır. Başka bölge veya illerde ayrıca bir sınav merkezi oluşturulmayacaktır..

Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı nedir?

Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı; lisans mezunlarının uzaktan eğitim yoluyla tezsiz yüksek lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen bir programdır.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması Eczacılık Fakültesi Dekanlığı; programın yürütülmesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programa kimler başvurabilir?

Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programına,

  • • Eczacılık Fakültesi, Kimya bölümü, Biyoloji Bölümü, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Kimya Teknolojisi, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri veya Kimya Mühendisliği bölümü mezunları başvurabilir.

Programa ne zamandan beri öğrenci alınmaktadır?

Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programına, 2012-2013Güz öğretim yılında ilk öğrenciler alınmaya başlanmıştır.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans programına yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince lisansüstü öğrenci statüsünü kazanacak olup, kendilerine bu statüde tanınacak bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?

Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından “Tezsiz Yüksek Lisans ” diploması verilecektir.

Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı için ücret yatırılacak mıdır?

Uzaktan Eğitim İlaç Kimyası Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin yatıracakları ücretler;

  • 1) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı
  • 2) Uzaktan Eğitim Gideri ve Sınav Giderleridir.

Ödemeler nasıl yapılacaktır?

Öğrencilerimiz söz konusu ücretleri herhangi bir Vakıfbank Şubesine T.C Kimlik No’larını ibraz ederek yatırabilirler.

Ücretler hangi miktarlarda ve hangi aylarda ödenecektir?

Ücretlerin ödeneceği tarihler dönem başlarında üniversite tarafından ilan edilmektedir.

Bu ücretler dışında herhangi bir ücret yatırılacak mıdır?

Belirtilen ücretler dışında bankaya herhangi bir ad altında (havale, hesap işletim ücreti vs.) ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeleri belirtilen süreler içerisinde ödeyemezsem durumum ne olur?

Üniversitenin dönem başlarında ilanen duyurduğu tarihler aralığında ücret yatırmayan öğrenciler ilgili dönemde ders kaydı yapamazlar ve o dönem öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Sınavlar İle İlgili Bilgiler

Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

Her öğretim yılındaki her bir ders için bir ara (vize), bir yarıyıl sonu (final) sınavı yapılacaktır.
Ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yılsonu (final) sınavlar yüz yüze oturumlar halinde Dicle Üniversitesinde yapılacaktır. Ayrıca başka bölge veya illerde sınav merkezleri oluşturulmayacaktır.

Sınavlar hangi tarihlerde yapılacaktır?

Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?

Öğrenciler ara sınav (vize ) tarihine kadar işlenmiş olunan konulardan sorumlu olacaktır.
Final sınavlarında ise öğrenciler; 14 haftalık eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

Sınavda alınan notların başarı notuna katkısı nasıldır?

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) ve bütünleme sınavının ise %80?dir.

Dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notu kaç olmalıdır?

Bir ders için yapılan, Ara (vize) sınav notunun %20′si, Yılsonu (final) sınav notunun %80′inden elde edilen toplam başarı notu 100 üzerinden 70 ve üzerinde olursa o dersten başarılı olunur.

Yoruma kapalı.