İnanç Turizmi ve Rehberliği Sertifika Programı

Uzaktan Öğretim İnanç Turizmi Rehberliği Programına Kimler Başvurabilir

İmam Hatip, İlahiyat, İşletme, İktisat, Turizm, Kamu Yönetimi mezunları; İmam, Turizmci, Tur Rehberi; Seyahat Acentesi, Tur Operatörlüğünde aktif olarak çalışanlar

Uzaktan Öğretim İnanç Turizmi Rehberliği Programıyla İlgili Genel bilgiler

Dünyada “kültür turizmi” hızla gelişerek, “deniz kum, güneş” turizminin yerini almaktadır. Kültür turizminin önemli bir bileşeni olan “İnanç Turizmine” de ilgi ve katılım her yıl hızla artmaktadır.

Ülkemizden her yıl kutsal hac farizasını yerine getirmek üzere yüzbinlerce insan “hac ve umre ziyaretleri” amacıyla yurt dışına çıkmaktadır. Bu hac organizasyonlarını gerçekleştiren kamu ve özel kuruluşlar ziyaret edilen yerlerde ve yolculuk esnasında hacılara rehberlik etmek üzere “rehberler” görevlendirmektedirler. Söz konusu rehberlerin hacı adaylarına sadece ibadet amaçlı bilgi yardımlar ile yetinmeyip, yolculuk esnasında karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kendilerine yol gösterecek; “kriz yönetimi, ilkyardım bilgileri, görgü, nezaket, protokol kuralları” gibi bilgi ve donanıma da sahip olması gerekmektedir. Ayrıca yolculuk esnasında “turist rehberliği, tur organizasyonu, ve ziyaret edilecek yerler ile ilgili tarihi bilgi sanat tarihi” gibi bilgiler edinmeleri de katılımcıların seyahatlerinden daha yüksek düzeyde verim elde edip, tatminatlarını arttıracaktır.

Ülkemizde bulunan çeşitli dinlere mensup insanlar için önem arz eden yerlerin ziyaretleri esnasında da onlara rehberlik edecek kişilerin mesleki yeterliliklerini artırmak amacıyla da programda dersler yer alacaktır. Programın içeriğinde yer alan seçmeli dersler ile öğrenciler ilgi alanlarına göre dersler seçerek Tur Operatörlüğü veya Seyahat Acenteciliği gibi işletme sahibi olma konusunda donanım sahibi olabilecektir.

Bunların dışında program; öğrencilerin; “bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlama” amacıyla düzenlenmiştir. Ayrıca ticari ve sanayi işletmelerinin yönetsel kademelerde bulunanların ve ileride karar verici olarak kariyer yapacak yönetici adaylarının modern işletmecilik teknikleri ve bilgileriyle donatılması, yönetimin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf olması; analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yetkinliklerine sahip konuma gelme de mezunlara kazandırılması planlanan yetkinliklerdendir. Dolaysıyla bu yetkinliği kazanan adaylar alanlarında (yönetim, pazarlama, muhasebe, finansman alanlarında özel ve kamu sektöründe ) nitelikli işgücü ihtiyacına cevap vermektir.

Uzaktan Öğretim İnanç Turizmi Rehberliği Programı; turizm işletme ve kuruluşların her alanda verimini arttırmak amacıyla plan yapma, çalışmaları yönetme ve denetleme alanlarında öğrencinin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmasını amaçlamaktadır. Turizmci olmak isteyen bir kimsenin üstün bir genel akademik yetenek ve sayısal düşünme yeteneğine sahip olması gerekmektedir.
Bir turizmci, görevi gereği çalıştığı kuruluşlardaki diğer personel ve halkla sıkı ilişkiler içinde olduğundan işletmecinin sabırlı anlayışlı hoşgörü sahibi, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, fikirlerini başkalarına anlatabilme ve insanları ikna edebilme gücüne sahip bir kimse olması, kısaca insanlarla temasta bulunmaktan hoşlanması gereklidir. Uzaktan Öğretim İnanç Turizmi Rehberliği Programı bitiren öğrenciler İnanç Turizmi Rehberliği Sertifikası almaya hak kazanırlar ve Turizm Rehberi unvanını alırlar.
Turizmci çalıştığı kurumda, kurumun sahip olduğu para, insan gücü araç ve gereçten en iyi biçimde yararlanmayı sağlayacak çalışma düzenini planlar. Bir turizmci çalıştığı kurumda planlama, teşkilatlandırma, yönetme, düzenleme denetim gibi genel görevler yanında ürünün iyileştirilmesi, üretimin arttırılması ve ürünlerin satışı için planlar yapmak, kuruma para kaynakları sağlamak ve kurumun mali imkânlarını en ekonomik biçimde dağıtmak, kurumun insan gücünü en verimli olacakları alanlarda çalıştırma ve en uygun elemanları bulup işe almak gibi görevler yapar.

  • Programdan mezun olanların hangi yeterlikleri kazanacakları ve ne tür istihdam olanağı bulacakları konusunda bilgi:

Uzaktan Öğretim İnanç Turizmi Rehberliği Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler İnanç Turizmi Rehberliği Sertifikası almaya hak kazanırlar ve Turizm Rehberi unvanı ile kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar ile özerk kurullarda yetenekleri ile bağlantılı olarak uzman yardımcılığı, uzmanlık, yöneticilik gibi pozisyonlarda çalışabilirler.Kamu ve özel sektörde denetimle ilgili değişik pozisyonlarda görev alabilecekler.

Yoruma kapalı.