Zootekni Lisans Tamamlama

Zootekni Lisans Tamamlama

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan Zootekni Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) programının temel amacı, önlisans derecesine sahip kişilerin, lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

ZOLİTAM Programına, Sağlık Önlisans mezunları başvurabilirler. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılmaktadır. İlk yılında 150 kişilik kontenjanla açılan ZOLİTAM programına106 öğrenci kayıt yapmıştır. Şu anki kontenjanı 150 kişidir. Programın süresi iki yıldır. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “Ziraat Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Lisans Tamamlama Programı (ZOLİTAM), Ziraat Fakültesi Dekanlığı ve Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

Programın temel amacı; Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimi, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile birleştirerek ekonomik öneme sahip hayvanların yetiştirilmesi, ıslah edilmesi, beslenmesi, yem teknolojisi gibi konularda bilgileri akademik yöntem ve duyarlılıkla öğrencilere kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim verilmektedir.

Öğrenci Kabulü

ZOLİTAM programının kontenjanı 150 kişidir. Programa yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kesin kayıt işlemleri Dicle Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.
ZOLİTAM Programına,
• Sağlık Önlisans Mezunları
https://yoksis.yok.gov.tr/BTS internet adresinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapabilirler.

Dicle üniversitesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payı olarak bakanlar kurulu tarafından belirlenen Ziraat 2. Öğretim harcı (514 TL) alınmaktadır.

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZOOTEKNİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI (ZOLİTAM)

AKADEMİK TAKVİMİ

Dicle Üniversitesi

Zootekni Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) Programı Akademik Takvimi

Akademik Faaliyet I. Yarıyıl II. Yarıyıl
Yarıyıl Başlangıcı 14.09.2015 08.02.2016
Yarıyıl Bitişi 31.12.2015 27.05.2016
Dönem Sonu Sınav Başlangıcı 04.01.2016 30.05.2016
Dönem Sonu Sınav Bitişi 16.01.2016 11.06.2016
Bütünleme Sınav Başlangıcı 18.01.2016 13.06.2016
Bütünleme Sınav Bitişi 30.01.2016 25.06.2016
Tek Ders Sınavı 05.02.2016 01.07.2016

5. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K
ZOT101 Hayvan Besleme Biyokimyası 2 0 2
ZOT103 Yemler Bilgisi ve Teknolojisi 2 2 3
ZOT105 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 2 0 2
ZOT107 Proje Hazırlama ve Sunum Teknikleri 2 0 2
ZOT109 İstatistik 2 0 2
ZOT111 Bitki Koruma 2 0 2
ZOT113 Hayvansal Üretim Teknikleri 2 0 2
Toplam Kredi 15
6. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K
ZOT102 Arı Yetiştiriciliği 2 0 2
ZOT104 Beslenme Fizyolojisi ve Metabolizması 3 0 3
ZOT106 Hayvancılıkta Biyoteknoloji 2 0 2
ZOT108 Bahçe Bitkileri 2 0 2
ZOT110 Tarım Ekonomisi 2 0 2
ZOT112 Tarımsal Ekoloji 2 0 2
ZOT114 Araştırma ve Deneme Metotları 2 2 3
Toplam Kredi 16
7. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K
ZOT201 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme 2 2 3
ZOT203 Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştirme 2 2 3
ZOT205 Küçükbaş Hayvan Yetiştirme 2 2 3
ZOT207 İpek Böceği Yetiştiriciliği 2 0 2
ZOT209 Hayvan Davranışları ve Refahı 2 0 2
ZOT211 Tarla Bitkileri 2 0 2
ZOT213 Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri 2 0 2
Toplam Kredi 17
8. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K
ZOT202 Hayvan Islahı 2 2 3
ZOT204 Kanatlı Kümes Hayvanları Besleme 2 2 3
ZOT206 Ruminant Besleme 2 2 3
ZOT208 Tarımsal Yapılar ve Sulama 2 0 2
ZOT210 Organik Hayvancılık 2 0 2
ZOT212 Toprak Bilimi 2 0 2
ZOT214 Hayvancılıkta Mekanizasyon 2 0 2
Toplam Kredi 17

Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Senkron (eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) öğretim ortamları kullanılmaktadır. Senkron öğretim ise sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, çevrimiçi sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Asenkron öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri; e-öğrenme paketi, ders notları, video-derslerdir.

Ders Materyalleri

  • • Ders Kitabı: lgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından ilgili oldukları derslerle ilgili yazdıkları kitaplardır. Bu kitaplar her dönemin başında öğrencilere dağıtılmaktadır.
  • • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

Etkinlikler

      • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.
      • Online sınav: Her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.

Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

ZOLİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Dicle Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.
Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.
Ara sınavlar internet üzerinden, yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.
Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) veya bütünleme sınavının ise %80 dir.
Yüz yüze sınavlar Dicle Üniversitesi Kampüsünde yapılmaktadır. Başka bölge veya illerde ayrıca bir sınav merkezi oluşturulmayacaktır.

ZOOTEKNİ Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) Programı Nedir?ZOOTEKNİ Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) Programı; önlisans mezunlarının uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen bir lisans tamamlama programıdır.
Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması DÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü; programın yürütülmesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programa kimler başvurabilir?
ZOLİTAM Programına,
• Sağlık Önlisans Mezunları
https://yoksis.yok.gov.tr/BTS internet adresinden e-Devlet şifresiyle başvuru yapabilirler.

Programa ne zamandan beri öğrenci alınmaktadır?
Zootekni Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) Programına; 2015–2016 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?
Zootekni Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Dicle Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?
Zootekni Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, “Ziraat Fakültesi” diploması verilecektir.

Zootekni Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) Programı için ücret yatırılacak mıdır?
Zootekni Lisans Tamamlama (ZOLİTAM) Programı öğrencilerinin yatıracakları ücretler;
1) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı
2) Uzaktan Eğitim Gideri ve Sınav Giderleridir.

Ödemeler nasıl yapılacaktır?
Öğrencilerimiz söz konusu ücretleri herhangi bir Vakıfbank Şubesine T.C Kimlik No’larını ibraz ederek yatırabilirler.

Ücretler hangi miktarlarda ve hangi aylarda ödenecektir?
Ücretlerin ödeneceği tarihler dönem başlarında üniversite tarafından ilan edilmektedir.

Bu ücretler dışında herhangi bir ücret yatırılacak mıdır?
Belirtilen ücretler dışında bankaya herhangi bir ad altında (havale, hesap işletim ücreti vs.) ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeleri belirtilen süreler içerisinde ödeyemezsem durumum ne olur?
Üniversitenin dönem başlarında ilanen duyurduğu tarihler aralığında ücret yatırmayan öğrenciler ilgili dönemde ders kaydı yapamazlar ve o dönem öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Sınavlar İle İlgili Bilgiler

Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?
Her öğretim yılındaki her bir ders için bir ara (vize), bir yarıyıl sonu (final) sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılacaktır. Ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yılsonu (final) sınavları ile bütünleme sınavları ise yüz yüze oturumlar halinde Dicle Üniversitesinde yapılacaktır. Ayrıca başka bölge veya illerde sınav merkezleri oluşturulmayacaktır.

Sınavlar hangi tarihlerde yapılacaktır?
Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?
Öğrenciler ara sınav (vize) tarihine kadar işlenmiş olunan konulardan sorumlu olacaktır.
Final sınavlarında ise öğrenciler; 14 haftalık eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

Sınavda alınan notların başarı notuna katkısı nasıldır?
Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) ve bütünleme sınavının ise %80’dir.

Dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notu kaç olmalıdır?
 Bir ders için yapılan, Ara (vize) sınav notunun %20′si, Yıl sonu (final) sınav notunun %80′inden elde edilen toplam başarı notunun 100 üzerinden 50 ve de final notunun en az 50 ve üzerinde olması durumunda o dersten başarılı olunur.

Yoruma kapalı.