İlahiyat Lisans Tamamlama

İlahiyat Lisans Tamamlama

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programının temel amacı, önlisans derecesine sahip kişilerin, lisans düzeyine ulaşabilmeleri için uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak gerekli eğitimi vermek ve lisans diploması sahibi olmalarını sağlamaktır.

İLİTAM Programına, İlahiyat Önlisans Programı veya İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları kayıt başvurabilirler. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yapılmaktadır Dikey Geçiş Sınavına (DGS) giren ve sözü edilen önlisans programlarından mezun olan öğrenciler ÖSYM merkezi sistemi ile tercihlerini yapmakta ve bu bölüme yerleştirilmektedir. Programın süresi iki yıldır. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler “İlahiyat Fakültesi” diploması almaya hak kazanacaktır.

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUZEM) işbirliği ile yürütülen uzaktan eğitim lisans tamamlama programıdır.

Programın temel amacı; Dicle Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin yetkin akademik kadrosuyla sahip olduğu bilimsel ve akademik birikimi, uzaktan eğitim teknolojisinin imkanları ve Üniversitemizin bu konudaki tecrübesi ile birleştirerek dinin temel esaslarına ve öz kaynaklarına dayanan bilgileri akademik yöntem ve duyarlılıkla kazandırmaktır.

Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimize iş hayatı, yerleşim birimi, coğrafi koşullar, bedensel engellilik vb. yüz yüze eğitim almayı zorlaştıran veya imkansızlaştıran durumlardan etkilenmeksizin eğitim verilmektedir.

Öğrenci Kabulü

İLİTAM programının kontenjanı her yıl ÖSYM tarafından belirlenmektedir. Programa yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kesin kayıt işlemleri Dicle Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

İLİTAM Programına,

  • • İlahiyat Önlisans programı
  • • İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları başvurabilirler.

Dicle üniversitesi 2015-2015 eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payı olarak bakanlar kurulu tarafından belirlenen ilahiyat 2. Öğretim harcı (514 tl), materyal ücreti olarak 250 tl alınmaktadır.

 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI

YARIYILI İLİTAM AKADEMİK TAKVİMİ

AKADEMİK FAALİYET II.YARIYIL
Yarıyıl Başlangıcı
Vize Sınavı
Vize Mazeret Sınavı
Yüz yüze Eğitim
Dönem Sonu Sınavı 3
Yarıyıl Bitişi
Bütünleme Sınavı
Tek Ders Sınavı
5. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K
İLT-101 Kuran Okuma ve Tecvid-1 2 0 2
İLT-103 Arapça-1 4 0 4
İLT-105 Fıkıh Usulü 2 0 2
İLT-107 Sistematik Kelam 4 0 4
İLT-109 Mantık 2 0 2
İLT-111 Osmanlı Türkçesi 2 0 2
İLT-114 Yaşayan İslam Mezhepleri 2 0 2
Toplam Kredi 18
6. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K
İLT-102 Kuran Okuma ve Tecvid-2 2 0 2
İLT-104 Arapça-2 4 0 4
İLT-106 İslam Hukuku-1 4 0 4
İLT-108 İslam Ahlak Felsefesi 2 0 2
İLT-110 Felsefe Tarihi 2 0 2
İLT-112 İslam Tarihi-1 4 0 4
İLT-114 Dini Gelişim Psikolojisi 2 0 2
Toplam Kredi 20
7. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K
İLT-201 Kuran Okuma ve Tecvid-3 2 0 2
İLT-203 Tefsir Metinleri-1 4 0 4
İLT-205 İslam Hukuku-2 4 0 4
İLT-207 İslam Felsefesi 4 0 4
İLT-209 Hadis Metinleri-1 4 0 4
İLT-211 İslam Tarihi-2 2 0 2
İLT-213 Din ve Ahlak Öğretimi 2 0 2
Toplam Kredi 22
8. YARIYIL
Kodu Ders Adı T U K
İLT-202 Kuran Okuma ve Tecvid-4 2 0 2
İLT-204 Hadis Metinleri-2 4 0 4
İLT-206 Tefsir Metinleri-2 4 0 4
İLT-208 Din Felsefesi 4 0 4
İLT-210 Tasavvuf 2 0 2
İLT-212 Dinler Tarihi 4 0 4
İLT-214 Din Sosyolojisi-2 2 0 2
Toplam Kredi 22

Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Senkron (eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) öğretim ortamları kullanılmaktadır. Senkron öğretim ise sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, çevrimiçi sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Asenkron öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri; e-öğrenme paketi, ders notları, video-derslerdir.

Ders Materyalleri

  • • Ders Kitabı: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından ilgili oldukları dersle ilgili yazdıkları kitaplardır. Bu kitaplar her dönemin başında öğrencilere dağıtılmaktadır.
  • • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

Etkinlikler

  • • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.
  • • Online sınav: Her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.

Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Dicle Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Ara sınavlar internet üzerinden, yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %10, yılsonu (final) veya bütünleme sınavının ise %90 dir.

Yüzyüze sınavlar Dicle Üniversitesi Kampüsünde yapılmaktadır.Başka bölge veya illerde ayrıca bir sınav merkezi oluşturulmayacaktır.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı Nedir?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı; önlisans mezunlarının uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla yürütülen bir lisans tamamlama programıdır.
Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması İlahiyat Fakültesi Dekanlığı; programın yürütülmesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır.

Programa kimler başvurabilir?

İLİTAM Programına,

  • • İlahiyat Önlisans programı
  • • İlahiyat Meslek Yüksek Okulu mezunları başvurabilirler.

Programa ne zamandan beri öğrenci alınmaktadır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına; 2011–2012 öğretim yılında öğrenci alınmaya başlanmıştır.

Programa kayıt yaptıracakların statüsü ne olacaktır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programına kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Dicle Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır.

Programdan mezun olanlara ne tür bir diploma verilecektir?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilere, “İlahiyat Fakültesi” diploması verilecektir.

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı için ücret yatırılacak mıdır?

İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Programı öğrencilerinin yatıracakları ücretler;

  • 1) Cari Hizmet Maliyetine Öğrenci Katkısı
  • 2) Uzaktan Eğitim Gideri ve Sınav Giderleridir.

Ödemeler nasıl yapılacaktır?

Öğrencilerimiz söz konusu ücretleri herhangi bir Vakıfbank Şubesine T.C Kimlik No’larını ibraz ederek yatırabilirler.

Ücretler hangi miktarlarda ve hangi aylarda ödenecektir?

Ücretlerin ödeneceği tarihler dönem başlarında üniversite tarafından ilan edilmektedir.

Bu ücretler dışında herhangi bir ücret yatırılacak mıdır?

Belirtilen ücretler dışında bankaya herhangi bir ad altında (havale, hesap işletim ücreti vs.) ödeme yapılmayacaktır.

Ödemeleri belirtilen süreler içerisinde ödeyemezsem durumum ne olur?

Üniversitenin dönem başlarında ilanen duyurduğu tarihler aralığında ücret yatırmayan öğrenciler ilgili dönemde ders kaydı yapamazlar ve o dönem öğrencilik haklarından faydalanamazlar.

Sınavlar İle İlgili Bilgiler

Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

Her öğretim yılındaki her bir ders için bir ara (vize), bir yarıyıl sonu (final) sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılacaktır.
Ara sınavlar internet üzerinden online olarak, yılsonu (final) sınavlar ile bütünleme sınavları yüz yüze oturumlar halinde Dicle Üniversitesinde yapılacaktır. Ayrıca başka bölge veya illerde sınav merkezleri oluşturulmayacaktır.

Sınavlar hangi tarihlerde yapılacaktır?

Sınavlar akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

Sınavlarda hangi konulardan sorumlu olacağız?

Öğrenciler ara sınav (vize ) tarihine kadar işlenmiş olunan konulardan sorumlu olacaktır.
Final sınavlarında ise öğrenciler; 14 haftalık eğitim-öğretim yarıyılında yer alan tüm ders içeriklerinden sorumlu olacaklardır.

Sınavda alınan notların başarı notuna katkısı nasıldır?

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %10, yılsonu (final) ve bütünleme sınavının ise %90?dir.

Dersten başarılı olabilmek için o dersin başarı notu kaç olmalıdır?

Bir ders için yapılan, Ara (vize) sınav notunun %10′u, Yılsonu (final) sınav notunun %)90′ından elde edilen toplam başarı notu 100 üzerinden 60 ve üzerinde olursa (final sınav notunun da en az 60 olması şartıyla) o dersten başarılı olunur.

Yoruma kapalı.