Hemşirelik Lisans Tamamlama

Hemşirelik Lisans Tamamlama

2015-2016 eğitim- öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan, Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı,  Hemşirelik ile bölümü/programı ön lisans mezunu , uzaktan eğitim yoluyla 2 yıl süren eğitimler sonucunda lisans mezunu olmaları amacıyla açılmıştır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’na kayıt yaptıracak öğrenciler ilgili mevzuat gereğince üniversite öğrencisi statüsünü kazanacak olup, kendilerine Dicle Üniversitesi Öğrenci Kimlik Belgesi verilecek ve bu öğrenciler bütün öğrencilik haklarından yararlanacaklardır. Hemşirelik bölümü/programı ön lisans mezunu öğrencilere, programı başarıyla tamamladıkları takdirde Dicle Üniversitesi diploması verilmektedir.

Programın Amacı

Hemşirelik  bölümü/programı ön lisans mezunu uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla iki yıllık bir lisans tamamlama programıdır. Hemşirelik ile Sağlık Memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunu öğrencilere programı başarıyla tamamladıkları takdirde Dicle Üniversitesi  diploması verilmektedir.

Program, iki yıllık Hemşirelik  bölümü/programı ön lisans mezunlarını kapsamaktadır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’nda ilk yıl Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar, Hemşirelikte Eğitim, Temel Bilgi Teknolojileri ve Biyoistatistik dersleri; ikinci yıl ise, Sağlık Mevzuatı ve Hemşirelik, Hemşirelikte Kişilerarası İlişkiler ve İletişim, Yönetim ve Organizasyon, Sosyal Antropoloji ve Hemşirelik Bakım Yönetimi dersleri bulunmaktadır. Tüm derslerin eğitsel materyalleri alanında uzman kişiler tarafından hazırlanmaktadır ve dersler aynı uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’nda öğrencilerin Öğretim Yönetim Sistemi üzerindeki tüm faaliyetleri kaydedilmektedir. Her öğrencinin ders içeriğini ne ölçüde takip ettiğine dair bilgiler Öğretim Yönetim Sistemi tarafından otomatik olarak kaydedilmektedir.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı’nda öğrenciler çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere iki farklı yöntemle değerlendirilmektedirler. Vize sınavları çevrimiçi olarak yapılmaktadır. Yani Öğretim Yönetim Sistemi üzerinden vize sınavları gerçekleştirilmektedir.

Final sınavları ise denetim altında yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrencilere sistemi tanımaları amacıyla ortalamaya etkisi olmayan bir deneme sınavı yapılmaktadır. HELİTAM programında ağırlığı %10 olan iki adet vize sınavı yapılmaktadır. Vizelerin ortalamalarına etkisi toplamda %20 olmaktadır. Final sınavı ise 28 haftalık öğrenim döneminin ardından yüz-yüze belirlenen sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Final sınavının not ortalamalarına etkisi ise %80’dir.

Öğrenci Kabulü

HELİTAM programının kontenjanı 150 kişidir. Programa yerleştirme işlemi ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Kesin kayıt işlemleri Dicle Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.

HELİTAM Programına,

  • • Hemşirelik Önlisans programı
  • • Sağlık Meslek Yüksek Okulu mezunları başvurabilirler.

Dicle üniversitesi 2015-2016 eğitim-öğretim yılı öğrenci katkı payı olarak bakanlar kurulu tarafından belirlenen Hemşirelik 2. Öğretim harcı kadardır.

AKADEMİK FAALİYET I. YARIYIL II.YARIYIL
Yarıyıl Başlangıcı 14.09.2015 08.02.2016
Yarıyıl Bitişi 31.12.2015 27.05.2016
Dönem Sonu Sınav Başlangıcı 04.01.2016 30.05.2016
Dönem Sonu Sınav Bitişi 16.01.2016 11.06.2016
Bütünleme Sınav Başlangıcı 18.01.2016 13.06.2016
Bütünleme Sınav Bitişi 30.01.2016 25.06.2016
Tek Ders Sınavı 05.02.2016 1.07.16

Dicle Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı 1. Sınıf

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
HELİTAM11 HEMŞİRELİK FELSEFESİ VE TEMEL KAVRAMLAR
6/0/6
Z
12
HELİTAM12 HEMŞİRELİKTE EĞİTİM
5/0/5
Z
10
HELİTAM13 HEMŞİRELİK ESASLARI
12/0/12
Z
24
HELİTAM14 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
4/0/4
Z
7
HELİTAM15 BİYOİSTATİSTİK
4/0/4
Z
7
Toplam
31/0/31
60

Dicle Üniversitesi Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı 2. Sınıf

D.Kod
Ders Adı
T/U/K
Z/M/S
AKTS
HELİTAM21 YÖNETİM VE ORGANİZASYON
6/0/6
Z
12
HELİTAM22 SAĞLIK MEVZUATI VE HEMŞİRELİK
6/0/6
Z
12
HELİTAM23 HEMŞİRELİK BAKIM YÖNETİMİ
12/0/12
Z
24
HELİTAM24 SOSYAL ANTROPOLOJİ
6/0/6
Z
12
HELİTAM25 HEMŞİRELİKTE KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİM
6/0/6
Z
1

Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Senkron (eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) öğretim ortamları kullanılmaktadır. Senkron öğretim ise sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, çevrimiçi sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Asenkron öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri; e-öğrenme paketi, ders notları, video-derslerdir.

Ders Materyalleri

  • • Ders Kitabı: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından ilgili oldukları dersle ilgili yazdıkları kitaplardır. Bu kitaplar her dönemin başında öğrencilere dağıtılmaktadır.
  • • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

Etkinlikler

  • • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.
  • • Online sınav: Her ders için ayrı ayrı çevrimiçi sınav uygulanmakta ve öğrenci gelişimi takip edilmektedir. Bu sınavların sonuçları dersin vize notu olarak değerlendirilmektedir.

Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

HELİTAM uzaktan eğitim programında sınıf geçme ve sınavlara dair iş ve işlemler “Dicle Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Bir dönem boyunca her bir ders için bir ara sınav, (vize), bir dönem sonu ve bir bütünleme sınavı yapılmaktadır.

Ara sınavlar internet üzerinden, yılsonu (final) sınavı ile bütünleme sınavı yüz yüze oturumlar halinde akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Ara (vize) sınavının başarı notuna katkı oranı %20, yılsonu (final) veya bütünleme sınavının ise %80 dir.

Yüzyüze sınavlar Dicle Üniversitesi Kampüsünde yapılmaktadır.Başka bölge veya illerde ayrıca bir sınav merkezi oluşturulmayacaktır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı Nedir?

Hemşirelik Lisans Tamamlama (HELİTAM) Programı; Kamu veya özel sektörde çalışmakta olan Hemşirelik ile Sağlık Memurluğu bölümü/programı ön lisans mezunu sağlık çalışanlarının uzaktan eğitim yoluyla lisans tamamlama eğitimlerini gerçekleştirmek amacıyla lisans tamamlama programıdır.

Ders içerikleri ve sınavların hazırlanması Üniversitemiz Atatürk Sağlık Y.O tarafından, programın yürütülmesi ise Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yapılmaktadır

Programa kimler başvurabilir?

HELİTAM Programına,

  • • Hemşirelik Önlisans programı
  • • Sağlık Meslek Yüksek Okulu mezunları başvurabilirler.

Yoruma kapalı.