Diğer Sağlık Personeli (İşyeri Hemşireliği) Sertifika Programı

T.C

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ – İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI NEDİR?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında İşyeri Hekimi çalıştırmak zorunda olan her işletme ayrıca Diğer Sağlık Personeli de çalıştırmak zorundadır. 01.01.2015 tarihinden sonra işyerleri ile sözleşme yapan Diğer Sağlık Personellerinde belge sahibi olma şartı aranmaya başlanmıştır. Yasal düzenlemeler nedeniyle ihtiyaç duyulan ve işverenlerce talep edilen bu meslekte kariyer gelişimi sağlamak için; DUZEM, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından eğitim merkezi olarak yetkilendirilmiştir. 90 saatlik Diğer Sağlık Personeli (işyeri hemşireliği) Eğitimi’ne katılıp, Bakanlıkça yapılan sınavlara başarılı olanlar için düzenlenen sertifikadır.

Kimler Katılabilir:

  • Hemşire
  • Çevre Sağlığı Teknisyeni
  • Acil Tıp Teknisyeni
  • Sağlık Memuru

İlgili programların mezunlar kayıt yaptırabilirler

Kurs Süresi: 90 saat

Sınav: Bakanlıkça yapılacak sınav sonucunda 70 alanlar sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Verilecek Belge: “Diğer Sağlık Personeli Sertifikası”

Programın Yürütüldüğü Yer: Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUZEM)

İletişim: 0 412 241 10 10/20

Dahili: 5364, 5368

Adres: Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Sur/Diyarbakır

90 saatlik ders detayları aşağıdaki gibidir.

Ders Eğitim İçeriği:

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının            DERS SAATİ
  DERSİN ADI Yüz yüze Uzaktan Toplam
DERS 1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 0 1
DERS 2 Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 2
DERS 3 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü 1 1 2
DERS 4 Uygun İşe Yerleştirme 1 1 2
DERS 5 Temel Hukuk ve İş hukuku 1 2 3
DERS 6 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 0 1 1
DERS 7 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri 2 4 6
DERS 8 İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları 1 1 2
DERS 9 İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme 2 2 4
DERS 10 Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 1 1 2
DERS 11 Psikososyal Risk Etmenleri 1 0 1
DERS 12 Fiziksel Risk Etmenleri 1 0 1
DERS 13 Kimyasal Risk Etmenleri 1 0 1
DERS 14 Biyolojik Risk Etmenleri 1 0 1

 

Yer işareti koy permalink.

Yoruma kapalı.