Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Eğitimi Sertifika Programı

 

Öğrenci Kabulü

Makine, Kimya meslek lisesi mezunları, Makine, Kimya, Çevre ve

Gıda ön lisans mezunları ve Kimya, Biyoloji, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği,

Çevre Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği lisans

mezunları
-Banka ( Ziraat Bankası Dicle Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı TR250001000091718897905001 Nolu İban
Numarasına Yatırıldığına Dair;) Dekontu

Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Eğitimi:600 + %18 KDV tl

Kayıt işlemlerinin tamamlanması için online başvuru formu doldurduktan sonra istenilen belgelerle beraber “Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUZEM) Dicle Üniversitesi Kampüsü/Diyarbakır” adresine göndermeleri gerekmektedir.

Başlangıc Tarihi:  27-29 Nisan 2016

 

 

Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Eğitimi

Konu Başlıkları:

Yönetim Şartları

1. Kuruluş

2. Yönetim Sistemi

3. Doküman Kontrolü

4. Taleplerin, Tekliflerin ve Şartların Gözden Geçirilmesi

5. Deney ve Kalibrasyonların Taşerona Verilmesi

6. Hizmet ve Malzeme Satın Alınması

7. Müşteriye Hizmet

8. Şikayetler

9. Uygun Olmayan Deney ve/veya kalibrasyon İşinin Kontrolü

10. İyileştirme

11. Düzeltici Faaliyet

12. Önleyici Faaliyet

13. Kayıtların Kontrolü

14. İç Tetkikler

15. Yönetimin Gözden Geçirilmesi

Teknik Şartlar

1. Genel

2. Personel

3. Yerleşim ve Çevre Şartları

4. Deney ve Kalibrasyon Metotlarının Geçerli Kılınması

5. Cihazlar

6. Ölçümlerin İzlenebilirliği

7. Numune Alma

8. Deney Numunelerine ve Kalibrasyona Gelen Cihazlara Uygulanan İşlemler

9. Deney ve Kalibrasyon Sonuçlarının Kalite Güvencesi

10. Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi

Eğitim Programının Süreci
Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardı Eğitimi 24 saat (3 gün).

online

Yoruma kapalı.