Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUSAM)
Personel

                                                                                                               Dahili

Prof. Dr Beran YOKUŞ (Müdür V.)                                                                                        3957

Doç. Dr. Selçuk TUNİK (Müdür Yardımcısı)                                                                       3955

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil YILDIRIM (Müdür Yardımcısı)                                            3953

Selim KARAHAN (Araştırma  Görevlisi)                                                                             3952

Ferhat DEMİR (Veteriner Hekim)                                                                                          4423

Gönül ELELÇİ (Sekreter)                                                                                                        3956

Tahir MÜJDE (Yardımcı Personel)                                                                                        4649

Ramazan TEPE (Yardımcı Personel)                                                                                     4649

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.