Sağlık Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi(DUSAM)
Get Adobe Flash player
 

ARAŞTIRMACILARA DUYURU;


DÜHADEK , proje önerilerini görüşmek üzere her ayın son Perşembe günü toplanır. Projelerin Dış raportör tarafından değerlendirilebilmesi için,başvurunun önerilerin toplantı tarihinden en az 20 gün önceden yapılmış olması gereklidir. 20 günden az bir süre kala yapılan başvurular ise bir sonraki toplantıda görüşülür.


BİLGİLENDİRME;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklikle yapılan yeni yasal düzenleme sonucu * "Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek" fiilini işleyenlere "AYLIKTAN KESME" disiplin cezası verilmesi yasada yer alan yeni hükümlerdendir. (02 Aralık 2016 tarihinde 6764 sayılı Kanun).

Ayrıca;

"Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak", "Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak", "Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak" fiilleri "KINAMA" cezası verilmesi gerektiren durumlar olarak mevzuata ilk defa girmiştir.
web sayfamız en kısa zamanda yenilenecektir
24.11.2016
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.