Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü
Komisyon Çalışmaları
Kalite Koordinatörlüğü Çalışmaları

1-   11.08.2017 Tarih ve 73012 Sayılı yazı ile Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Kamu Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)’e bildirilmiş olup, idari birim kimlik kodu alınmıştır. Üniversitemizde kullanılan e-Belge Yönetim Sistemine eklenmiştir.

2-    Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünün kuruluşu ve Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi YÖK’ e bildirilmiştir.

3-     08.09.2017 tarih ve 73896 sayılı yazı ile Kalite Geliştirme Koordinatörlüğüne Doç. Dr. Tamer KUTLUCA’ nın ataması yapılmıştır.

4-     21.09.2017 tarih ve 83890 sayılı yazı ile Kalite Geliştirme Koordinatör yardımcılığına Araştırmacı Remzi DENİZHAN’ nın ataması yapılmıştır.

5-      Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Geçici_TRC2/17/TD/0197 nolu proje ile Teknik Destek talebi için “Yükseköğretimde Kalite Güvencesi sistemi- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi Temel, Dökümantasyon, İç Tetkik ve Proses Eğitimi için Karacadağ Kalkınma Ajansına başvuruda bulunularak 15.000,00 TL değerinde hibe eğitim destek talebinde bulunulmuştur. İlgili değerlendirme sonucunda projemiz kabul edilmiştir. Ekim 2017 içerisinde gerekli eğitimler yapılacaktır.

6-   Yükseköğretim kalite kurulu kurumsal Dış değerlendirme takım üyeleri ile üniversitemiz kalite komisyon üyeleri ön ziyaret kapsamında görüşmüşlerdir. 

7-    Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Kamu Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (KAYSİS)'e yönetim sistemine bildirilmiş olup, idari bilgi kimlik kodu alınmıştır. Üniversitemizde kullanılan elektronik belge yönetim sistemine birim olarak eklenmiştir. 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.