Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü
Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi


11.07.2017 tarih 2017/14-11 sayılı senato kararı ile Dicle Üniversitesi Kalite Komisyonu Çalışma

Usul ve Esasları Yönergesi çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönerge ile 07.11.2008 tarih ve

08/12-20 sayılı senato kararıyla kurulmuş olan Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Kurulu ile Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü (DÜADEK) yürürlükten

kaldırılmıştır.

Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.