Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü
Kalite Güvencesi Ofisi

KALİTE GÜVENCESİ OFİSİ

 Ofis, Rektörlük binası 4. kattadır.

 Sevil DEMİR

 Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Birimi

 Dahili: 3759

 Kader VURAL

 Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü Birimi

 Dahili: 2318

 E-posta : kalite@dicle.edu.tr

 tarafından ofisin iş ve işlemlerini yürütülmektedir.

KALİTE GÜVENCESİ OFİSİNİN GÖREVLERİ

 Kalite komisyonu tarafından, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile üniversitenin iç ve dış kalite güvence sisteminin kurulmasına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında dış denetimde hazır bulundurulmasına karar verilen evrakların muhafaza edilmesi,

  • Kalite Güvencesi Ofisi, komisyonu ve kalite koordinatörlüğü tarafından dış değerlendirmede hazır bulundurulmak üzere gönderilen evrakları muhafaza altına alır ve dış değerlendiricilerin talebi üzerine ilgili kişilere sunar.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.