BİLDİRİ KONULARI

(*) Bildirilerin kabul edilmesi için bildiride adı geçen yazarların kongreye kayıt ücretini yatırıp Online Kayıt Formunu doldurmaları gerekmektedir.

Bildiri özeti hazırlama kuralları ve yazarların dikkat etmesi gereken noktalar:

Kongremize her türlü konuda tıp öğrencileri tarafından hazırlanmış özgün araştırma makalesi veya vaka sunumu şeklindeki bildiriler kabul edilecektir. Derleme türü bildiriler kabul edilmeyecektir. Ancak ÖÇM kapsamında yapılan çalışmalarda bu kural geçerli değildir.

 

Bildiriler danışman öğretim üyeleri arasından seçilmiş en az 2 öğretim üyesi ve öğrencilerden oluşturulan bir bilimsel kurul tarafından uygun görüldükten sonra kabul edilecektir. 

 

          Bildirinin kabul edilmesi için bildiride yer alan kişilerden en az birisinin kongreye kayıt yapması gerekmektedir.

 

          Kabul edilen tüm bildiriler mutlaka poster olarak hazırlanmalıdır. Bunlar arasından bilimsel kurulun uygun gördüğü bazı çalışmalar sözlü sunum olarak seçilecektir. Sözlü sunuma seçildiği bilgisi kongre başlama tarihinde en az 15 gün önce yazarlara bildirilecektir.

 

          Sözlü ve poster olarak sunulan çalışmalar arasında danışman öğretim üyeleri arasından oluşturulacak jüri değerlendirmesine göre ilk üç dereceye giren sunumlara ödüller verilecektir. Ancak ÖÇM kapsamında olsa bile özgün araştırma makalesi veya vaka sunumu dışındaki çalışmalar ödül kapsamı dışındadır.

 

 

Bildiri özeti hazırlama kuralları ve yazarların dikkat etmesi gereken noktalar:

 

1.    Bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak sunulacaktır; bu nedenle bildiriler Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

2.    Bildirinin Başlığı ve altında Yazarların Unvanı, adı soyadı ve kurumu açık olarak yazılmalıdır.

3.    Özet 250 - 500 kelime arasında, 1 word sayfasını geçmeyecek şekilde olmalı, Times New Roman karakterinde 12 puntoda, satır aralığı 1.5 ve hatasız olarak yazılmalı. Alt başlıklar (giriş, yöntem bulgular gibi...) koyu renkle belirtilmelidir. Özette edilgen cümleler kullanılmalıdır ve referans olmamalıdır.

4.    Bildiri sorumlusu yazarın iletişim bilgileri eksiksiz olarak yazılmalıdır. Bildiri özetleri ile ilgili yazışmalar bildirilen e-posta adresinden yapılacaktır; katılımcının sürekli kullandığı bir e-posta adresini belirtmesi gerekmektedir.

5.    Kabul edilen çalışmalar sunumlar ile ilgili bilgilerin ve etik değerlerin tüm sorumluluğu katılımcıya ait olacaktır.

6.    Kabul edilen tüm bildiriler poster olarak sunulacaktır. Sözlü sunuma seçilecek bildirilere Bilimsel kurul karar verecek ve bu karar yazarlara bildirilecektir.

7.    Sözlü sunumlar duyurulan salonda ve saatte yapılacak, posterler ise poster salonlarına asılacak ve kongre boyunca asılı kalacaktır. Poster tartışma saatinde poster sorumlu yazarı posterinin başında olacaktır.

8.    Posterler 70×90 cm boyutlarında hazırlanarak kongre merkezinde ayrılmış olan poster alanına asılmalıdır.

9.    Kongre katılımcıları kendi öğrenci işlerine veya dekanlıklarına verilmek üzere "kongre kabul yazısı" talep edeceklerse ayrıca belirtmelidirler.

 

 

 

Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve tam anlamıyla kontrol edildikten sonra gönderilmesi büyük önem taşımaktadır.