Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri / Kimya

Bölüm Başkanı

Doç.Dr.Nasrettin GENLİ

Program Başkanı

Öğr. Gör Zehra AKSOY

Program Danışmanı

Öğr. Gör Zehra AKSOY

Akademik Kadro

Hakkında

Dr.Öğr.Üyesi. İbrahim DOLAK

bilgi

Doç.Dr.Nasrettin GENLİ bilgi
Öğr.Gör.Zehra AKSOY bilgi


Program Tanıtımı

   Kimya programının amacı, kimya endüstrisinde, kimya mühendisleri ve kimyagerlerle işçiler arasında

köprü görevi yapacak ara insan gücünü yetiştirmektir. Bu programda, matematik, kimyanın temelleri,

kimya teknolojisine giriş, kimyasal işlemler, teknik resim, teknik proje, ölçü aletleri, istihdam projeleri gibi

dersler okutulur ve uygulamalar yaptırılır.

Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü 2017 Akademik Faaliyet Tablosu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.