Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Elektrik ve Enerji / Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Bölüm Başkanı

Öğr.Gör.Dr. Mehmet Emin ASKER

Program Başkanı

Ögr.Gör. Heybet KILIÇ

Program Danışmanı

Ögr.Gör. Heybet KILIÇ

Akademik Kadro

Hakkında

Öğr.Gör.Dr. Mehmet Emin ASKER

bilgi

Ögr.Gör. Heybet KILIÇ

bilgi

Ögr.Gör. İlhami POYRAZ

-

Programın Gerekçesi

Yöremizde yoğun bir nüfus artışı yaşanmakta, buna bağlı olarak da işsizlik sorunu giderek artmaktadır.

Öte yandan bölgenin durumu göz önüne alındığında hızla gelişmekte olan sanayi, teknoloji, enerji ve

telekomünikasyon alanlarında ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik “Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Programı”nın katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Program ın Amacı

Program bünyesinde meslek ve meslek elemanları tanımına uygun olarak görev analizleri

yapılarak mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler belirlenmiş, meslek elemanlarına kazandırılması

ön görülen bilgi ve becerilere uygun eğitim programı bölümdeki akademisyenler tarafından

geliştirilmiştir. Uygulanan eğitim planı sık sık gözden geçirilmekle birlikte, öğrencilerin başarı

düzeylerinin artırılması ve iş hayatına uyumun sağlanması için gerekli değişiklikler programa

yansıtılmaktadır. Eğitimde öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışma hayatında başarılı olmaları

için öncelikle genel dersler, daha sonra teorik ve uygulama ağırlıklı mesleki dersler verilmektedir.

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde

IKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında ders

plan ve programları güncel tutulup gelişen teknolojiye paralel yeni ders ekleme ve çıkartmalar

zaman içerisinde yapılmaktadır. Bu program sonucunda “Elektrikli Cihaz Teknikeri” unvanıyla

mezun olan öğrencilerin işletmelerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte yetişmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları

“Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı”nı tamamlayan öğrenciler her türlü elektrikli cihaz üretiminin

yapıldığı Arçelik, Vestel, Bosch, Profilo vb. gibi önde gelen firmaların AR-GE, kalite kontrol, üretim

departmanları ile ülke genelindeki teknik servislerinde ilgili konuda eğitimli olmaları nedeni ile özel

firmalarda teknik eleman olarak, bir kısmı ise Kamu Personeli Seçme Sınavı neticesinde kamu

sektöründe “Elektrikli Cihaz Teknikeri” unvanıyla çalışabilmektedir.

Sınavsız Geçiş Hakkı-Lisans Tamamlama

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının;

 

  ·     Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları,

  ·     Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları,

  ·     Biyomedikal Cihaz Teknolojileri,

  ·     Uçak Elektroniği

  ·     Gemi Elektroniği ve Haberleşme,

  ·     Gemi Otomasyonu,

  ·     Tekstil Mekatroniği bölümlerinden mezun olan öğrenciler “Sınavsız Geçiş” ile bu

         programa yerleşebilmektedir.

 

Öte yandan, dört yıllık bölümler olan;

 

  ·     Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

  ·     Elektrik Mühendisliği,

  ·     Elektronik Mühendisliği,

  ·     Fizik bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yaparak lisans

        tamamlayabilmektedirler.

 

Yine dört yıllık bölümler olan;

 

  ·     İşletme,

  ·     İktisat,

  ·     Kamu Yönetimi,

  ·     Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

  ·     Maliye,

  ·     Uluslararası İlişkiler,

  ·     Konaklama İşletmeciliği Açık Öğretim lisans programlarına intibak

        eğitiminden sonra devam edebileceklerdir.

Elektrik ve Enerji Bölümü 2017 Akademik Faaliyet Tablosu
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.