Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
SÜT VE BESİ HAYVANCILIĞI PROGRAMI
Program Başkanı Yrd.Doç.Dr. Can Ayhan KAYA
Program Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Can Ayhan KAYA
Staj Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Can Ayhan KAYA
Mezuniyet Sonrası İş İmkankları
Ülkemiz hayvan sayısı bakımından dünyada ilk sıralarda yer almasına rağmen, bu hayvanlardan elde edilen verim açısından dünya ortalamalarının çok altındadır. Bununda en büyük sebebi özellikle kırsal alanda üretim yapan yetiştiricilerimizin gerekli teknik bilgi ve donanımdan yoksun olmalarıdır. Verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesi, bilimsel metotlara dayalı olarak hayvan yetiştirme, besleme ve sağlık hizmetlerinin sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle bu konuda yetişmiş teknik ara elemana ihtiyaç bulunmaktadır. Süt ve Besi Hayvancılığı Programının amacı, bilimsel metotlara dayalı olarak verimli ve kazançlı bir hayvancılığın yapılabilmesini sağlamak ve yüksek kalitede sağlık hizmetini sunmak için bu konuda teknikerler yetiştirmektir. Teknikerleri, kamu sektöründe veya özel sektöre ait çiftliklerde ve mandıralarda çalışabilirler veya kendileri özel hayvan çiftliği kurabilirler.Tarım İl Müdürlükleri, Belediyeler, Mezbahalar, Et ve Süt Kurumu, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kuruluşlarda, özel hayvan kliniklerinde ve danışmanlık kurumlarında çalışabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek

Bölümler

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerine dikey geçiş yapılabilir. Dikey geçiş yapanlar mezuniyet sonrası “Ziraat Mühendisi” ünvanı alır. Ayrıca; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim veya İşletme Fakültesi lisans programlarına sınavsız kayıt yaptırıp dört yıllık fakülte diploması alınabilir. Önlisans programını bitiren kişi çalıştığı işyerinde performansına göreyöneticiliğe kadar yükselebilir.
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.