Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Musa Büyük
Bölümün Tanıtımı

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu, teknisyen ve mühendis arasında yer alan, teknik ara insan işgücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Bu bölümde Tohumculuk, Organik Tarım, Bahçe Tarımı ile Süt ve Besi Hayvancılığı Programları mevcuttur. Yüksekokulun eğitim faaliyetleri Dicle Üniversitesi kampusünde yapılmaktadır

.
Bölümümüzde modern eğitimin tüm imkânlarını kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeye çalışmaktayız. Çağdaş bir eğitim-öğretim veren Yüksekokulumuz; üniversite-sanayici-üretici işbirliği çerçevesinde öğrenirken üreten, çağın gereksinimlerine yanıt verebilecek donanıma sahip, meslek etiğine uygun davranan, ilgili sektörü iyi tanıyan ve sektörün aradığı niteliklere de sahip, sorumluluk almaktan kaçınmayan ara teknik eleman yetiştirmektedir. Yüksekokulumuzdan mezun olan öğrenciler "Tekniker" ünvanını almaktadır. Bölümümüz mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir.

Akademik Kadro

Yrd.Doç.Dr. Zübeyir TÜRK
Yrd.Doç.Dr. Musa BÜYÜK

Yrd.Doç.Dr. Ahmet AYDIN

Yrd.Doç.Dr.Can Ayhan KAYA

Öğr.Gör. Medet KORKUNÇ
Öğr.Gör. Miyeser VURAL
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.