Diyarbakır Tarım Meslek Yüksekokulu
AKADEMİK PERSONEL
AKADEMİK PERSONEL
   
   
  NO ÜNVANI ADI VE SOYADI İDARİ GÖREVİ DAHİLİ  
  1 Prof. Dr. Recep KARAKAŞ Müdür 7890  
  2 Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir TÜRK  Müdür Yardımcısı 7784  
  3 Dr. Öğr. Üyesi Musa BÜYÜK Müdür Yardımcısı
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı
Organik Tarım Program Başkanı
7788  
  4 Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk YEŞİL Gıda İşleme Bölüm Başkanı 7783  
  5 Dr. Öğr. Üyesi Can Ayhan KAYA  Süt ve Besi Hayvancılığı Program Başkanı 7786  
  6 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYDIN    7785  
  7 Öğr. Gör. Dr. Medet KORKUNÇ Bahçe Tarımı Program Başkanı 7789  
  8 Öğr. Gör. Erkan TOPEL  Süt ve Ürünleri Program Başkanı
Gıda Teknolojisi Program Başkanı
7780  
  9 Öğr. Gör. Ahmet ÇELİK    7781  
  10 Öğr. Gör. Mehmet  ADIYAMAN   7779  
  11 Öğr. Gör. Menderes DEĞER   7782  
             
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.