Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
WEB TASARIM – BİLİŞİM

             T.C.          

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULGÖREV VE SORUMLULUKLARI

         UZM.Ömer ÖZĞAN

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Web Tasarım Ve Bilişim

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

Meslek Yüksek Okulude kullanılan bilgisayarları kurmak, teknik sorunlarını Gidermek, internet ve web problemlerini çözümek, teknoloji sınıflarını hazır halde tutmak

Görev Ve Sorumlulukları

1.     Hassas ve çok yüksek riskli bir görevde bulunduğunu bilerek buna göre hareket etmek ve bu konuda amirlerinden alacağı emirleri titizlikle uygulamak,

2.   Makine teçhizat ile ilgili satın alınacak malzemeler konusunda idareye destek olmak,

3.   Bilgi işlem odasının güvenliğini sağlamak, odaya gereksiz ve ilgisiz kişilerin girmesini engellemek.

4.    Bilgi işlem odasına öğrencilerin girmesini engellemek, gerekirse odanın kilitli kalmasını sağlamak,

5.      Teknolojiyi yakından izlemek,

6. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti belgelerini muhafaza etmek,

7.       İhtiyaçları zamanında ilgililere bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

8.     Yangın ve diğer tehlikelere karşı odanın güvenliği ile ilgili gerekli ekipmanı hazır bulundurmak,

9.   Akademik ve idari personele bilgisayarın kurulması ve kullanılması konusunda yardımcı olmak,

10. İnternet hatlarının hızlı ve sürekli çalışır halde tutulmasını sağlamak,

11. Yazılımların ve kullanılan bilgisayarların tehlikeli virüslerden etkilenmemesi için uygun programları Araştırarak satın alınmasını sağlamak,

12.    Bilgisayar ve server’da bulunan bilgileri sürekli yedeklemek,

13.    Sınıflarda bulunan projeksiyonlar ile amfilerdeki ses sistemlerinin kullanılması için öğretim Elemanlarına yardımcı olmak.

14.    Öğrenci kulüplerinin bilişim konusundaki taleplerini karşılamak,

15. Meslek Yüksek Okulunin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek

16. Meslek Yüksek Okulu varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

17.    Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

18.    Zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,

19. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

20.    Meslek Yüksek Okulu Sekreteri’nin vereceği diğer görevleri yapmak.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.