Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tarihçe

DİYARBAKIR  SOSYAL BİLİMLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TANITIMI

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu 6 Bölüm, 9 programdan ve 1371  öğrencisi ile birinci  ve ikinci öğretim programlarıyla eğitime olumlu yönde  katkı sağlayan bir meslek yüksek okuludur .

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin    oluşturulmasında,  izlenmesinde   ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır Meslek Yüksek Okulumuz İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak düzenlenmiştir.

 

Evrensel ve çağdaş değerleri ilke edinmiş, araştırma, eğitim, öğretim, bilgi ve sanat alanlarında kaliteyi sürekli arttıran, ulusal ve uluslar arası alanda saygın ve öncü bir Meslek Yüksek Okulu olma hedeflemiş olup böyle bir  misyon edinmiştir”. Üniversitemiz Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelikler kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle sorumlu olduğu faaliyet alanlarında; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaşılır olmayı üst kuruluşlara sunduğu her yazıda, belgede ve raporda güvence olarak belirlemiştir.  

“Teknolojinin gelişmesiyle Ülkemiz ve modern dünyanın ihtiyaç duyduğu alanında uzman, üstün nitelikli, teknolojik bilgi ve beceri ile donatılmış, çağını anlayan, geleceği öngören yaratıcı bireyler yetiştirmek ve Meslek Yüksek Okulumuz her alanda istenilen düzeyin üzerine çıkmayı hedeflemiş vizyonuyla da çağdaş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı’nın hazırlanmasında özverili çalışmalarından dolayı başta Meslek Yüksek Okulumuzun  İç Kontrol Standartları Çalışma Kurulu olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim.                                                          

                                                       

Prof.Dr.Nihat AYDENİZ

MÜDÜR

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.