Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri

Otel, Lokanta Ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve otel işletmeciliği Programı

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Cüneyt ATEŞ

Program Başkanı

Öğr. Gör. Cüneyt ATEŞ

Program Danışmanı

1 Sınıf Program Danışmanı

2. Sınıf Program Danışmanı

Öğr. Gör.

Öğr. Gör.

Akademik Kadro

Hakkında

Öğr. Gör. Cüneyt ATEŞ

bilgi

Öğr. Gör. Hasan YAVUZ

bilgi

Öğr. Gör. Ömer FINDIKDALI

bilgi

Program Tanıtımı

 

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm sektöründe hizmet üretim süreçlerinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedefleyen bir yükseköğrenim programıdır Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının temel amacı; turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu; Turizm alanında gerekli olan teorik bilgi ve sektörsel deneyime sahip, yabancı dile hakim, bilgisayar teknolojilerini kullanabilen, karar verebilme ve uygulayabilme yeteneğine sahip, turizm alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, kaliteli hizmete önem veren, vizyonu geniş, girişimci ve sürekli gelişime açık, turizmciler yetiştirmektir. Hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilebilmesi için mesleki uygulamaya dayanan eğitim ve staj önemli bir yer tutmaktadır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri ikinci yılın sonunda 30 iş günü konaklama işletmelerinde uygulamayı gerektiren stajlarını gerek yörede gerekse ülke genelinde bulunan konaklama işletmelerinde, dünya standartlarında bu tür işletmeleri yönetme becerisine sahip Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet sektörü yani otel, restoran vb. işletmelerin sayı ve nitelikleri artış gösterecektir.

Mezuniyet Sonrası İş İmkânları

 

Programdan mezun olan öğrenciler turizm sektöründeki üretici ve pazarlamacı işletmelerde istihdam olanağı bulmaktadırlar. Bu kapsamda, öncelikle konaklama işletmeleri olmak üzere, seyahat acenteleri ve yiyecek-içecek işletmeleri Program mezunları için istihdam alanlarıdır.

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Fakülteler

 

Aile ve Tüketici Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Mutfak Sanatları ve Yönetimi gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

1

2

3

4

5

6

Bölümün Ders İçerikleri indirmek için tıklayın
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.