Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Yüksekokul  Yönetim Kurulu Üyeleri

Müdür                  Dr.Öğr.Üyesi

Bedrettin KOLAÇ

7720

Müdür Yrd.sı              Öğrt.Gör

Cengiz Beran SEZER

7804

Müdür Yrd.sı              Öğrt.Gör

Mesut OĞRAŞ

7817

                        Doç.Dr.Öğr.Üyesi

Zehra YÜCEDAĞ

7806

                              Dr.Öğr.Üyesi

Mustafa BULUT

7808

                              Dr.Öğr.Üyesi

Hasan ARSLAN

7809

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.