Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MALİ İŞLER – SATIN ALMA

                                                 T.C.                                                      

 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

BEDRİ KURT

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Satın Alma

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

Meslek Yüksek Okulunin maaş, yolluk, ek ders, satın alma, ve diğer harcamaların evraklarını düzenlemek ve mali işlerle ilgili yazışmaları yapmak  .

Görev Ve Sorumlulukları

1-      Birime gelen mali işlerle alakalı evrakları incelemek ve gerekli üst yazılarını yazma.

2-      İdari personelin giyim yardımlarını tahakkuk ettirmek

3-      Emekli keseneklerini ve bildirgeleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde internet ortamında veri girişi yapmak,

4-      Akademik ve idari Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek,

5-      Meslek Yüksek Okulu bütçesinin hazırlıklarını yapmak,

6-      Mal ve Hizmet alım işlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapmak ve takip etmek,

7-      Meslek Yüksek Okulunin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin alınmasını sağlamak ve takip etmek,

8-      Satın Alma Onay Belgesini hazırlamak,

9-      Piyasa araştırması yaparak, tekliflerinin almak,

10-  Telefon Faturasının ödeme emrini hazırlamak ve takip etmek,

11-  Satın alma, tahakkuk ve döner sermaye ile ilgili tüm yazışmaları yapmak ve takip etmek,

12-  Bütçeyi takip etmek gerektiğinde revize, aktarma veya ek bütçe taleplerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirerek sonuca göre işlem yapmak,

13-  18. Taşınır kayıt kontrol bürosundan taşınır işlem fişlerinin ve muayene raporunun alınmasını sağlamak ve ödeme emri evrakına bağlamak

14-  Birimde çalışan personel arasındaki işbölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı Sağlamak

15-  TUBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri gibi projelerin süre uzatımı, proje önerisi, proje ödenek Aktarımı ve proje kapanış yazışmalarını yapmak

16-  Müdür, Müdür Yardımcıları ve Meslek Yüksek Okulu Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.