Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
işletme yönetimi

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

 

Bölüm Başkanı

PROF.DR. NİHAT AYDENİZ

 

PROGRAM BAŞKANI

ÖĞR.GÖR.HATİCE TEKİN

Programın Amacı

İşletme Yönetimi Programı, temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen ve uygulayabilen, sosyal ilişkilerde başarılı elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Mezuniyet Sonrası İş İmkanları

İşletme Yönetimi Programından mezun olan öğrenciler, sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinde yönetim, muhasebe, finansman, insan kaynakları, üretim, pazarlama ve halkla ilişkiler gibi birimlerde istihdam edilebilirler. Ayrıca kamu ve özel sektör bankalarında, yatırım ve finans kurumlarında, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlik bürolarında iş bulma olanağına sahiptirler.

Dikey GeçişYapılabilecek Bölümler

İşletme Muhasebe İşletme-Ekonomi LojistikYönetimi Muhasebe ve Finansal Yönetim Uluslararası Finans Uluslararasıİşletmecilik Uluslararası Ticaret

AkademikKadro

PROF.DR. NİHAT AYDENİZ

Yrd.Doç.Dr.MUSTAFA BULUT

Öğr.Gör. CENGİZ BERAN SEZER

Öğr.Gör. ZEYNEL ABİDİN ACAY

Öğr.Gör.AHMET REŞİT TOPTANCI

Öğr.Gör. HATİCE TEKİN

Uzman ABDULKADİR SAKA

Uzman Mesut OĞRAŞ

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.