Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İdari Personel

İdari Personel Listesi

Adı ve Soyadı

Ünvan

Durumu

Dahili

Yasin YILDIZ

MYO Sekreteri

İdari Personel

7797

Metin AKTULUM

Bölüm Sekreteri

İdari Personel

7795

Çiğdem KARAKUŞ

Yönetim Kurulu

İdari Personel

7790

Bedri KURT

Mali İşler, Taşınır Kayıt Kontrol

İdari Personel

7793

Nedim GEZEN

Satın Alma,Fotokopi

İdari Personel

7798

Ejder NURDOGMUŞ

Personel İşleri

İdari Personel

7796

Cengiz GÜNEŞ

Evrak Kayıt, Yazı işleri

ve  Arşiv

İdari Personel

7798

Ekrem ARICA

Hizmetli

Hizmetli

---M. Said

Hizmetli

Sözleşmeli Personel

---

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.