Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
İÇ HİZMETLER

                                                T.C.                                                                                                       

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Hüseyin GEZEN

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

İç Hizmetleri

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek

Görev Ve Sorumlulukları

1.       Bina içi ofis, salon, vb. yerlerle ilgili alanların ve çevrenin temizliğini yaptırmak ve takip etmek.

2.       Yeşil alanları koruma, sulama ve biçme işlerini yaptırmak ve takip etmek.

3.       Binanın aydınlatma, ısıtma ve soğutma işlerini takip etmek.

4.       Binanın eğitim ve öğretime hazır tutulmasını sağlamak ve takip etmek.

5.       Sınıfların ve laboratuvarların ders başlamadan önce temiz bir şekilde eğitim ve öğretime hazır hale getirmek.

6.       Binada meydana gelebilecek arızaların bakım ve onarım çalışmalarını takip etmek.

7.       Dışarıdan hizmet alarak gerçekleştirilen bakım ve onarımların ilgili şartnameye uygun olarak yapılmasını sağlamak.

8.       İş güvenliği ile ilgili önlemlerin alınmasını sağlamak.

9.       Meslek Yüksek Okulude ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak.

10.    Her türlü toplantı, tanıtım ve organizasyonlara alt yapı desteği sağlamak.

11.    Meslek Yüksek Okulunin tüm birimlerinin yangın, su baskını vb. felaketler ile hırsızlıklara karşı güvenliği için her türlü tedbiri almak, olabilecek eksiklikleri önceden tespit ederek birim amirine bildirmek.

12.    Görev alanında hizmetin etkili, verimli ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

13.    Yardımcı personelin sorumluluk alanlarını günlük kontrol etmek.

14.    Temizlik hizmetlerinde görevli personelin iş akış sürecini oluşturmak ve çalışmalarını takip etmek.

15.    Çalışanların hastalık vb. durumlarda izinli oldukları zaman, işlerin aksamasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

16.    Temizlik hizmetlerinde görevli personelin çalışmalarını takip etmek.

17.    Birimde çalışan personel arasındaki işbölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.

18.    Müdür, Müdür Yardımcıları ve Meslek Yüksek Okulu Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.