Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri

ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ PROĞRAMI

AKADEMİK KADRO

Bölüm Başkanı:      Öğr. Gör. Mehmet ATILMIŞ

Program Başkanı:                          

ÖĞRENCİ SAYILARI:

I .SINIF    :  50                         II.SINIF    :  55

Programın Amacı:

Programın Amacı, 0-18 yaş Normal Gelişim gösteren ile Özel Gereksinimi olan Çocukların Gelişimleri ve Eğitimleri konusunda donanımlı ve nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Çocuk Gelişimi Programına, Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi Bölümünü bitirenler sınavsız geçiş hakkından faydalanarak, diğer lise mezunları ise Üniversite Sınavında almış oldukları YGS-4 puanına göre yerleştirilir.

 Kimler Bu Programı Seçmeli?

Özellikle;

1.İnsanın Gelişimine ilgi duyan, öğrenmeye açık,

2. İşbirliği ve ekip çalışmasını, çocuklarla bir arada olmayı ve onlarla vakit geçirmeyi seven,

 3.Anne babaların kaygılarını anlayabilen ve onların sorunlarına çözümler üretmeye ilgi duyan,

4. Farklı gelişim gösteren çocuklarla çalışmaya istekli ve sabırlı kişiler bu bölümü okuyabilirler.

Ön Lisans Mezuniyet Sonrası İş İmkânları:

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezlerinde, Özel Kreş ve Anaokullarında, İdareci, Öğretmen ve Öğretmen yardımcısı olarak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Anaokulu ve İlköğretimlere bağlı Anasınıflarında Usta öğretici olarak.

 Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde, Hastanelerde ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumlarında, Bakıcı Anne olarak.

 Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu'nda, Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nda, Devlet Planlama Teşkilatı’nda, OÇEM ve Çocuk Yuvalarında. Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında. Adalet Bakanlığı'na bağlı Eğitim Evlerinde.

Radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde. Çocuk Tiyatroları v.b birçok yerde görev alabilirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler:

                   “Çocuk Gelişimi” Ön Lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan’ Dikey Geçiş Sınavı’(DGS) de başarılı oldukları takdirde;

1.                Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği

2.                Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

                   Dikey geçiş sonucu lisans programını bitiren mezunlar Öğretmen Ünvanını kazanırlar, ayrıca Üniversitelerde daha üst düzeyde eğitim görerek Öğretim Elemanı olabilme şansını elde ederler.

 

                                                                                                        Öğr. Gör. Mehmet ATILMIŞ

                                                                                                                   Bölüm Başkanı

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.