Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Aşçılık

OTEL,LOKANTA VE İKRAM HİZ.BÖLÜMÜ AŞÇILIKPROGRAMI

 

Program Başkanı

Öğr.Gör.Hasan YAVUZ

 

Program Danışmanı

Öğr.Gör.Hasan YAVUZ

 

Staj Danışmanı

Öğr.Gör.Hasan YAVUZ

 

Program Tanıtımı

Gelişen turizm sektöründe geniş bir istihdamolanağı sağlayan Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü altında yer alanAşçılık Programı, sektörün ihtiyaçları da dikkate alınarak geliştirilmiştir.Restoran, kafeterya, bar, pastane, toplu beslenme yapılan kurumlar ve benzeriyiyecek ve içecek hizmetleri sunan işletmeler de hijyen ve sanitasyonkurallarına uygun olarak ürünlerin servise hazır hale getirilip müşteriyesunulduğu hizmet alanlarıdır. Yiyecek içecek hizmetleri, hızlı gelişim vedeğişim göstererek dünyada ve ülkemizde önemli istihdam alanlarından birihâline gelmiştir. Bu alanda; serbest piyasa rekabet koşullarına ayakuydurabilmek için sektörün istediği yeterlikleri kazanmış, dünyastandartlarında bu tür işletmeleri yönetme becerisine sahip Yiyecek ve İçecekHizmetleri Alanı yöneticilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hizmet sektörü yaniotel, restoran vb. işletmelerin sayı ve nitelikleri artış gösterecektir. Bunedenle Mutfak ve Servis Elemanlığı dallarında 4 ve 5. seviyelerde meslekelemanına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca sektörün hizmetsektörü olması ve emek yoğun olması nedeniyle istihdamda küçülme öngörülmemekte, tam tersine her geçen gün kalifiye eleman ihtiyacı artmaktadır.

 

DikeyGeçiş Yapılabilecek

Bölümler

Gastronomi,Gastronomi ve mutfak sanatları,Aileekonomisi ve tüketici bilimleri,Beslenme ve diyetitik

 

Mezuniyet Sonrası İşİmkanları

Turizm işletmelerinin konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde vebilimum tüm sektörlerde istihdam imkânı.y:A��;o�&@3''>

 

Mezuniyet Sonrası İşİmkanları

Mezunlar konaklama işletmelerinin yanında; Seyahat Acenteleri. Yiyecek-İçecekİşletmeleri, Termal Turizm Merkezleri, Tur Operatörlüğü İşletmeleri,Kongre-Konferans Merkezleri, Marina İşletmeciliği, Hava Yolları Ve CharterŞirketleri, Denizcilik Ve Kurvaziyer İşletmeleri, Kültür Ve Turizm Bakanlığı
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.