Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi
Ortodonti

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ORTODONTİ ANABİLİM DALI

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Güneydoğu Anadolu bölgesinde hizmet veren en büyük hastanelerden biridir. Bölümde 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Uzman Dr. Olmak üzere 5 öğretim üyesi ve 13 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir.

ORTODONTİ NEDİR?: Ortodonti kelimesi, Yunanca’da Ortho “düzgün” ve odons “diş” kelimelerinden oluşmaktadır. Ortodonti, dişlerin alveolar kretler üzerinde düzgün şekilde yerleşmesi ve yüz düzensizliklerinin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen diş hekimliğinin bir dalıdır.

NEDEN ORTODONTİ?: Ortodontik bozuklukların oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin etkisi vardır. Zamanından erken veya geç süt dişi çekimi, ağız solunumu, parmak emme, yanlış yutkunma, diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı yanak ısırma,dudak ısırma gibi alışkanlıklar “maloklüzyon” denilen kötü kapanışa neden olabilmektedir. Bireyler değişik maloklüzyonlara sahip olabilir, toplumumuzda sık görülen maloklüzyonlar;

1. Çapraşılık: Erken süt dişi çekimi, genetik olarak küçük çene büyük diş olması gibi durumlar nedeniyle çapraşıklık ortaya çıkabilir. Toplumumuzda sık görülen maloklüzyonlardır.

2. Eksik dişler: Sık görülen bir bozukluktur. Çürük travma gibi sebeplerle diş çekimi görülebildiği gibi, doğuştan diş eksikliği de olabilir.

3. Diastema: Dişler arasında boşlukların olmasıdır. Diş eksikliğinden ya da olması gereken boyuttan daha küçük dişlere sahip bireylerde görülür.

4. Açık Kapanış: Dişler kapatıldığında ön ya da yan dişler arasında boşluk olmasıdır.

5. Derin Kapanış: Dişler kapatıldığında üst ön dişlerin alt ön dişleri fazlasıyla kapatmasıdır.

6. Çapraz Kapanış: En az bir dişte üst dişin alt dişe göre daha içeride konumlanmasıdır.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÇOCUĞUMU HANGİ YAŞTA ORTODONTİ MUAYENESİNE GETİRMELİYİM?

Çocuğun ilk ortodontik muayenesinin 7-8 yaşlarında, alt ve üst ön dişler sürdükten sonra yapılmasında fayda vardır.Bu dönemde çenelerin gelişimi ve sürecek daimi dişler ile ilgili problemler fark edilebilir. Yapılacak erken teşhis ile ileride tedavi edilmesi zor olan iskeletsel bozukluklar kolayca tedavi edilebilir, diş çekimini gerektirecek durumlar önlenebilmektedir.

ERİŞKİN HASTALAR ORTODONTİK TEDAVİ GÖREBİLİR Mİ?

Ortodontik tedaviler sağlıklı ve güzel bir gülüşe sahip olmak isteyen her yaştaki bireye uygulanabilir. Günümüzde ortodonti hastalarının yaklaşık %25 e yakınını erişkin hastalar oluşturmaktadır.

ORTODONTİK TEDAVİLER NE KADAR SÜRE ALIR?

Ortodontik bozukluğun şekline, şiddetine, hastanın yaşı ve uyumuna bağlı olarak 6 ay-3 yıl veya daha uzun sürebilir.

TELLER DİŞLERİ ÇÜRÜTÜR MÜ?

Ortodontik tedavilerin diş çürütücü etkisi yoktur. Sadece besin artıklarının birikimi daha kolay olmaktadır. Bu yüzden diş fırçalama ortodontik tedavinin olmazsa olmazıdır.

TEDAVİ BİTTİKTEN SONRA DİŞLER TEKRAR BOZULUR MU?

Teller çıkarıldıktan sonra dişler eski pozisyonlarına dönmek isterler. Dişleri mevcut pozisyonlarında tutmak için sabit(retainer) ya da  hareketli (SX Plak, Hawley apareyi) kullanılır.

TEDAVİ İÇİN DİŞ ÇEKİMİNE GEREK VAR MI?

Diş çekimine karar vermede, alt ve üst çenedeki çapraşıklık miktarı, alt ve üst çenenin büyüme şekli ve hastanın yüz profili esas alınır. Elde edilen sonucun daha stabil olacağı bir ortodontik tedavi için diş çekimi gerekebilir.

ORTODONTİDE ACİL DURUMLAR NELERDİR?

Ortodontide acil durumlara ender olarak rastlanır. Teller yeni takıldığında hastanın rahatsızlık hissetmesi normaldir. Bazı hastaların ortodontistin önereceği bir ağrı kesiciyi kullanması gerekebilir.

ORTODONTİ ANABİLİMDALI KLİNİĞİMİZDE UYGULANAN TEDAVİ HİZMETLERİ

·         Hareketli aygıtlarla tedaviler

·         Metal ya da estetik (seramik) braketlerle uygulanan sabit tedaviler

·         Fonksiyonel aygıtlarla yapılan tedaviler

·         Dudak damak yarığı yenidoğan ve ileri yaş tedavileri

·         Ortognatik cerrahi hazırlığı

1.HAREKETLİ AYGITLARLA YAPILAN TEDAVİLER

Hareketli aygıtlar genellikle tek çeneyi ya da tek dişi ilgilendiren hafif bozuklularda, ya da kötü alışkanlıkların giderilmesinde yapılan tedavileri kapsamaktadır.

2.SABİT TEDAVİLER

Kliniğimizde en sık yaptığımız tedavilerdir. Dişlerin üzerine braketler yapıştırılarak yerleştirilen tellerle dişlere kuvvet uygulanır ve dişlerin düzgün bir şekilde hareket etmesi sağlanır.

3.FONKSİYONEL TEDAVİLER

Özellikle büyüme ve gelişimin en fazla olduğu dönemlerde yapılan, hareketli ve sabit apareylerle dişlerin ve çenelerin konumlarını ideal hale getirmek için yapılan tedavilerdir.

4.DUDAK DAMAK YARIĞI TEDAVİLERİ

Anne karnında ilk 8 haftalık dönemde bebeğin üst çene ve dudak bölgesindeki yapıların birleşememesi nedeniyle oluşan bozukluklardır. İlk ameliyatın ve burun estetiğinin başarılı olabilmesi için bu bebeklere doğar doğmaz “nazoalveolar şekillendirme “uygulanmaktadır.

5. ORTOGNATİK  CERRAHİ HAZIRLIĞI

Ortodontik bozukluğun çok şiddetli olduğu durumlarda bazen sadece ortodontik tedavi yeterli olmamaktadır. Bu durumlarda ortodontik tedaviye ek olarak uygulanan ameliyat yardımıyla çiğneme ve konuşma düzelmekte, çene ve yüzün ideal konuma kavuşması sağlanmaktadır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.