Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Hastanesi
Kalite Politikamız Ve Stratejilerimiz

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde, evrensel değerler gözetilerek  kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti vermek için;


·     Çağdaş teknolojiyi kullanarak hastaya verilen hizmetlerin kalitesini arttırmak,

·      Hasta/hasta yakını ve çalışan memnuniyetini sürekli arttırmak,

·      Hasta/hasta yakını ve çalışan güvenliğinin sağlanması için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,

·    Karar mekanizmasında katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini göz önünde bulundurmak,

·      Çalışanların aidiyetini ve motivasyonunu artırmak için sosyal içerikli programlar düzenlemek,

·      Düzenli yapılacak hizmet içi eğitimler ile çalışanların mesleki ve kişisel gelişimini sağlamak,

·    Sürekli ölçme, değerlendirme ve iyileştirme ile hizmet kalitesini arttırarak tercih edilen bir kurum olmayı sağlamaktır.

02/01/2018
BAŞHEKİM

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.