Diş Hekimliği Fakültesi
Kalite Birimi Süreçleri
SRC 01 Lisans Eğitim ve Öğretim Süreci
SRC 02 Akademik Araştırma Süreci
SRC 03 Uzmanlık Eğitim Süreci
SRC 04 ADÇC A.D Klinik Hizmet Süreci
SRC 05 ADC Radyolojisi A.D. Klinik Hizmet Süreci
SRC 06 ADC Radyolojisi A.D Röntgen Birimi Hizmet Süreci
SRC 07 Restoratif Diş Tedavisi A.D Klinik Hizmet Süreci
SRC 08 Endodonti A.D Klinik Hizmet Süreci
SRC 09 Ortodonti A.D Klinik Hizmet Süreci
SRC 10 Pedodonti A.D Klinik Hizmet Süreci
SRC 11 İletişim, Katılım ve Danışma Süreci
SRC 12 Periodontoloji A.D Klinik Hizmet Süreci
SRC 13 Protetik Diş Tedavisi A.D Klinik Hizmet Süreci
SRC 14 Personel Alım ve Personel Ayrılış Süreci
SRC 15 Hizmet İçi Genel Eğitim Süreci
SRC 16 Altyapı, Genel Bakım Onarım Süreci
SRC 17 Veri Analizi Süreci
SRC 18 Uygun Olmayan Ürün-Hizmet Kontrolü Süreci
SRC 20 İzleme ve Ölçme Prosedürü
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.