Diş Hekimliği Fakültesi
Kalite Birimi Prosedürleri
PRO 01 Döküman ve Kayıt Kontrolü Prosedürü
PRO 02 Uygun Olmayan Ürün veya Hizmetin Kontrolü Prosedürü
PRO 03 MSÜ Sterilizsyon-Dezenfeksiyon Prosedürü
PRO 04 Hijyen ve Temizlik Prosedürü
PRO 05 Tıbbi Atık ve Diğer Atık Kontrolü Prosedürü
PRO 06 Enfeksiyon Kontrol Prosedürü
PRO 07 İç Tetkik Prosedürü
PRO 08 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürü
PRO 09 Protez Laboratuvarı, Ölçüm Model ve Protez Yönetimi Prosedürü
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.