Diş Hekimliği Fakültesi
Kalite Birimi Görev Tanımları
GT 01 Dekan
GT 02 Fakülte Kurulu
GT 03 Fakülte Yönetim Kurulu
GT 04 Öğrenci İşleri Personeli
GT 05 Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı
GT 06 Klinik Birimlerden Sorumlu Dekan Yardımcısı
GT 07 Kalite Yönetim Temsilcisi
GT 08 Döküman Sorumlusu
GT 09 Dekan Sekreteri
GT 10 Anabilim Dalı Başkanı
GT 11 Öğretim Üyesi
GT 12 Doktora Öğrencisi
GT 13 Araştırma Görevlisi
GT 14 Uzmanlık Öğrencisi
GT 15 Diş Tabibi
GT 16 Lisans Öğrencisi
GT 18 Anabilim Dalı Sekreteri
GT 19 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri
GT 20 Protez Teknisyeni
GT 21 Radyoloji Teknikeri
GT 22 Temizlik Personeli
GT 23 Bilgi İşlem Sorumlusu
GT 24 Sistem Yöneticisi
GT 25 Faturalama Sorumlusu
GT 26 Maaş Sorumlusu
GT 27 Personel Özlük Memuru
GT 28 Satınalma Memuru
GT 29 Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
GT 30 Teknik Hizmetler Personeli
GT 31 Yazı İşleri Memuru
GT 32 MSÜ Sorumlu Hemşire
GT 33 MSÜ Personeli Görev Tanımı
GT 34 Fakülte Sekreteri Görev Tanımı
GT 35 Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı
GT 36 Fotoğraf Görevlisi Görev Tanımı
GT 36 Fotoğraf Görevlisi Görev Tanımı
GT 17 Hemşire
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.