Devlet Konservatuarı
YÖNETİM KURULU

 

Dr.Öğr.Üyesi H. Deniz ŞİRELİ  

Başkan

 

   Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ŞAHİN          Doç. Dr  Gültekin ÖZDEMİR

                     Üye                                                    Üye                           

 


             Doç.Dr.Muzaffer DENLİ                    Dr. Öğr.Üyesi Ahmet Konuralp                                                                 ELİÇİN 

  Üye                                                      Üye


 

Raportör

İzzettin Kocaman

Konservatuar Sekreteri 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.