Devlet Konservatuarı
Yönetim
                                   Dr.Öğr.Üyesi.H.Deniz ŞİRELİ  
                                                   Müdür


Dr.Öğr.Üyesi Mustafa ŞAHİN                         Öğr.Gör.Ahmet GÜNDÜZ
 Müdür Yardımcısı                                         Müdür Yardımcısı
                                           İzzettin KOCAMAN
                                        Konservatuvar Sekreteri
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.