Devlet Konservatuarı
Yönetim
                                   Yrd. Doç.Dr.H.Deniz ŞİRELİ  
                                                   Müdür


Yrd. Doç Mustafa ŞAHİN                             Okutman Tuna ÇETİN
 Müdür Yardımcısı                                         Müdür Yardımcısı
                                  İzzettin KOCAMAN
                            KONSERVATUVAR SEKRETERİ
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.