Devlet Konservatuarı
Konservatuvar Kurulu


Dr.Öğr.Üyesi H. Deniz ŞİRELİ  

Başkan

 

Dr.Öğr.Üyesi  Mustafa ŞAHİN                         Öğr.Gör.Ahmet GÜNDÜZ  

      Üye                                                 Üye

 

Ögr. Gör.Emre AKGÜN                                    Öğr.Gör.Abdullah Kadir ÖZAYDIN

      Üye                                                                             Üye             


 

Raportör

İzzettin Kocaman

Konservatuar Sekreteri 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.