Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
Bahar Yarıyılı

Bahar Yarıyılı Lisansüstü Dersleri (Teori-Pratik-Kredi-AKTS)
------------------------------------------------------------------------------- 
505002   Asenkron Makinaların Kontrolü3035 (Tanıtım Formu (PDF) - Intro. Form (PDF))
505004   Alternatif Akım Makinalarında Vektör Denetimi3036 (Tanıtım Formu (PDF) - Intro. Form (PDF))
505006   Endüstriyel Otomasyon Sistemleri3036 (Tanıtım Formu (PDF) - Intro. Form (PDF))
505008   Biyomedikal İşaret İşleme3036 (Tanıtım Formu (PDF) - Introduction Form (PDF))
505010   Sayısal Filtre Tasarımları3036 (Tanıtım Formu (PDF) - Introduction Form (PDF))
505012   Elektrik Sistem ve Şebekelerinde Özel Durumlar3036 (Tanıtım Formu (PDF) - Introduction Form (PDF)
505022   Elektromanyetikte Sayısal Yöntemler3035 (Tanıtım Formu (PDF) - Intro. Form (PDF))
505024   Model Bağımlı Kontrolör Tasarımı3035 (Tanıtım Formu (PDF) - Intro. Form (PDF))
505026   İleri Dijital Kontrol Tasarımı3035 (Tanıtım Formu (PDF) - Introduction Form (PDF))
505028   Uzmanlık Alan Dersi3035
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.