İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BAŞKANI :         Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
(Bölüm Başkan Yardımcısı)                                                   Doç. Dr. Mehmet BİLEN
1- Tefsir Anabilim Dalı Başkanı                                             Prof. Dr. Nurettin TURGAY
2- Hadis Anabilim Dalı Başkanı                                             Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
3- İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı                                Doç. Dr. Metin YİĞİT
4- Kelam Anabilim Dalı Başkanı                                            Prof. Dr. Yener ÖZTÜRK
5- Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı                                       Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait MERMUTLU
6- Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı                     Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR
7- İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı                 Prof. Dr. Metin BOZAN
8-Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hacı ÖNEN


KELAM ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ
Arş. Gör. Ahmet AKDENİZ
Arş. Gör. Saadet ALTAY (35. madde)


TEFSİR ANA BİLİM DALI
Prof Dr. Muhammed ÇELİK
Prof. Dr. Ali AKAY
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf YAĞIR

Arş. Gör. Fatih DEDE

Arş. Gör. Hüseyin ZAMUR


HADİS ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU
Ar. Gör. Fuat İSTEMİ

Arş. Gör. M. Hadi TURAN

Arş. Gör. Taner KARASU
İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Orhan CANPOLAT 
Yrd. Doç. Dr. İhsan AKAY

Yrd. Doç. Dr. Mesut BAYARİSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI
Arş. Gör. H. Rumeysa KÜÇÜKÖNER


ARAP DİLİ VE BELAĞATI ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. M.Edip ÇAĞMAR
Doç. Dr. M.Cevat ERGİN
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt KULA

Yrd. Doç. Dr. Mahmoud NAASSAN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ
Arş. Gör. İsmail BOZKUŞ (35.madde)

Okt. Ahmet TEKİN

Okt. Halil AKÇAY

Okt. Hamit YÜRTER

Okt. Mehmet Fadıl ÜNSAL
TASAVVUF ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZAYDIN
Ar. Gör. Mahmut ULUCAN
Ar. Gör. Abdulmelik VERGİ

Arş. Gör. Büşra Aslan MEÇİN (35.madde)

Arş. Gör. M. Saki ÇAKIRKUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT ANA BİLİM DALI
Öğr. Gör. İsmail KANBAZ
Öğr. Gör. Dr. Bayram KANARYA

Öğr. Gör. Mutlu SAYLIK

Arş. Gör. Rıfat ABLAY

Öğr. Gör. Lokman ŞAN

Nurettin Turgay
mehmet sait mermutlu
M. Nafi Arslan
Abdulmelik vergi
Aydın Taş
HAci Onen
H Musa Bagci
ORHAN ATES
mustafa yuce
ali budak
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.