İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BAŞKANI :               Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
(Bölüm Başkan Yardımcısı)                                       Doç. Dr. Mehmet BİLEN

1- Tefsir Anabilim Dalı Başkanı                                 Prof. Dr. Nurettin TURGAY
2- Hadis Anabilim Dalı Başkanı                                  Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
3- İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı                      
Yrd. Doç. Dr. M. Tayyip KILIÇ
4- Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı                            
Yrd.Doç.Dr. M.Sait MERMUTLU
5- Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı            Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR
6- İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı         Prof.Dr. Metin BOZAN
7-Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi ABD Başkanı    Yrd. Doç. Dr. Hacı ÖNEN


KELAM ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ
Arş. Gör. Ahmet AKDENİZ
Arş. Gör. Saadet ALTAY (35. madde)


TEFSİR ANA BİLİM DALI
Prof Dr. Muhammed ÇELİK
Prof. Dr. Ali AKAY
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
Yrd. Doç. Dr. M. Yusuf YAĞIR
Arş. Gör. Fatih DEDE
Arş. Gör. Hüseyin ZAMUR
Arş. Gör. Dr. Fuat İSTEMİ
Arş. Gör. Dr. M. Hadi TURAN 
Arş. Gör. Taner KARASUİSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Mesut BAYAR
Yrd. Doç. Dr. Orhan CANPOLAT 
Yrd. Doç. Dr. İhsan AKAY
Arş. Gör. Masum Aslan (35. Madde)


İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI
Arş. Gör. H. Rumeysa KÜÇÜKÖNER


ARAP DİLİ VE BELAĞATI ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. M.Edip ÇAĞMAR
Doç. Dr. M.Cevat ERGİN
Doç. Dr. Mustafa ÖNCÜ
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt KULA
Yrd. Doç. Dr. Mahmoud NAASSAN
Arş. Gör. Dr. M. Nafi ARSLAN 
Arş. Gör. İsmail BOZKUŞ (35.madde)

Okt. Mehmet Fadıl ÜNSAL

Okt. Dr. Halil AKÇAY

Okt. Ahmet TEKİN

Okt. Hamit YURTER

Okt. Abdülbasit KUŞÇA

Okt. Hasan YAVUS

TASAVVUF ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZAYDIN
Arş. Gör. Dr. Mehmet Saki ÇAKIR
Arş. Gör. Mahmut ULUCAN
Arş. Gör. Abdulmelik VERGİ
Arş. Gör. Büşra Aslan MEÇİN (35.madde)KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT ANA BİLİM DALI
Öğr. Gör. Dr. Bayram KANARYA
Öğr. Gör. İsmail KANBAZ
Öğr. Gör. Mutlu SAYLIK
Öğr. Gör. Lokman ŞAN
Arş. Gör. Rıfat ABLAY
Nurettin Turgay
mehmet sait mermutlu
M. Nafi Arslan
Abdulmelik vergi
Aydın Taş
HAci Onen
H Musa Bagci
ORHAN ATES
mustafa yuce
ali budak
Yusuf Eşit
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.