İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri
TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BAŞKANI :         Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
(Bölüm Başkan Yardımcısı)                                                   Doç. Dr. Mehmet BİLEN
1- Tefsir Anabilim Dalı Başkanı                                             Prof. Dr. Muhammed ÇELİK
2- Hadis Anabilim Dalı Başkanı                                             Prof. Dr. Ahmet KELEŞ
3- İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı                                Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
4- Kelam Anabilim Dalı Başkanı                                            Prof. Dr. Yener ÖZTÜRK
5- Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı                                       Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
6- Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı Başkanı                     Prof. Dr. M. Edip ÇAĞMAR
7- İslam Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı                 Prof. Dr. Metin BOZAN
8-Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hacı ÖNEN


KELAM ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Ahmet AKGÜÇ

TEFSİR ANA BİLİM DALI
Prof Dr. Muhammed ÇELİK
Prof. Dr. Ali AKAY
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN

HADİS ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Nihat HATİPOĞLU
Ar. Gör. Fuat İSTEMİ

İSLAM HUKUKU ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Orhan CANPOLAT 
Yrd. Doç. Dr. Nihat TOSUN

İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ ANA BİLİM DALI

ARAP DİLİ VE BELAĞATI ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. M.Edip ÇAĞMAR
Doç. Dr. M.Cevat ERGİN
Yrd. Doç. Dr. Mevlüt KULA
Arş.Gör. Mustafa ÖNCÜ
ARAPÇA OKUTMANLARI
Okt. Halil AKÇAY
Okt. İhsan AKAY
Okt. Fikret ÖZÇELİK


TASAVVUF ANA BİLİM DALI
Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sait MERMUTLU
Ar. Gör. Dr. Mahmut ULUCAN
Ar. Gör. Abdulmelik VERGİ

KUR’AN-I KERİM OKUMA VE KIRAAT ANA BİLİM DALI
Öğr. Gör. İsmail KANBAZ
Öğr. Gör. Bayram KANARYA

Nurettin Turgay
mehmet sait mermutlu
orhan ateş
M. Nafi Arslan
Abdulmelik vergi
Aydın Taş
HAci Onen
ali budak
H Musa Bagci
Bağlantılar Haber Bülteni Üyeliği Süreli Yayınlar
İsim:
E-Posta:
 
© 2012-2013 Dicle Üniversitesi.